Hur du verkligen förstår och pratar om skillnaderna i self-concept

C70AFAA7-E688-46AF-815C-ADC8FD3AAE28-2048x1365-1-1-1

 

I ett annat blogginlägg kan du läsa om hur du kan använda self-concept i PI Behavioral Assessment för att se till att dina medarbetare känner att de kan vara sig själva på jobbet och öka sitt välbefinnande, motivation och långsiktiga engagemang . Detta eftersom self-concept mäter hur individer uppfattar att de behöver anpassa sig till sin nuvarande miljö. För att säkerställa att våra medarbetare har möjlighet att verkligen vara sig själva måste vi diskutera hur de försöker anpassa sig och varför de känner att de behöver göra det.

Från det förra blogginlägget lärde vi oss att det finns tre steg för att ha det samtalet med era anställda:

 1. Diskutera: Hur skiljer sig self från self-concept, och vad betyder det?
 2. Fråga: Varför känner individen ett behov av att anpassa sitt beteende?
 3. Diskutera: Vad skulle hända om medarbetaren agerade mer i linje med sina naturliga drivkrafter, behov och beteenden?

En viktig sak att komma ihåg är att self-concept är en ögonblicksbild av den aktuella situationen och man bör aldrig analysera ett self-concept som är äldre än 6 månader. Detta eftersom vad en personen upplever förväntas av dem kan förändras snabbt.

Med det sagt vill vi i det här blogginlägget ge dig praktiska tips för hur du verkligen förstår och pratar om skillnaderna i Self-Concept-mönstret.

Använd tabellen nedan för att analysera skillnaden samt förbereda vad du ska säga under samtalet: 

 

Om LÄGRE i Self-concept

"Du uppfattar ett krav på att vara . . ." "Du försöker vara . . ." "Du känner ett behov av att vara . . ."

Om HÖGRE i Self-concept

"Du uppfattar ett krav på att vara . . ." "Du försöker vara . . ." "Du känner ett behov av att vara . . ."

Faktor A – Dominant

  • Mindre självständig och individualistisk
  • Mer tillmötesgående och samarbetsvillig
  • Mindre påstridig
  • Mer försiktig
  • Mindre djärv
  • Mera av en lagspelare
  • Mer självständig
  • Mer självgående
  • Mer risktolerant
  • Mer påstridig
  • Mer konceptuell i sitt tänkade
  • Mindre fokuserad på andras behov
  • Mindre försiktig

Faktor B – Utåtriktad

  • Mer fokuserad på tekniska aspekter
  • Mer saklig i kommunikationen
  • Mer reserverad och reflekterande
  • Mer eftertänksam och analytisk
  • Mindre pratsam
  • Mindre utåtriktad
  • Mer utåtriktad
  • Mer övertygande
  • Mer inkluderande
  • Mer stimulerande
  • Mer öppen i kommunikationen
  • Mindre reserverad
  • Mindre reflekterande

Faktor C – Tålamod

  • Mer intensiv, drivande
  • Mer brådskande i arbetssättet
  • Snabbare, både gällande dig själv och andra
  • Mer intresserad av omväxling
  • Mer anpassningsbar till förändring
  • Leverera resultat snabbare
  • Mer krävande mot dig själv och andra
  • Snabbare än vad som föredras eller känns bekvämt
  • Mer tålmodig
  • Större acceptans för repetitivt arbete
  • Mer metodisk
  • Mer tolerant mot andras initiativ
  • Mer tålmodig i aktiviteter i grupp
  • Mindre intensiv
  • Mer jämn och avslappnad

Faktor D – Formalitet

  • Mer flexibel
  • Mindre formell i arbetet och i interaktionen med andra
  • Mer djärv
  • Mer risktolerant
  • Mindre beroende av regler och struktur
  • Mer bekväm med färre riktlinjer
  • Mer grundlig
  • Mer detaljerad och bättre på uppföljning
  • Större acceptans för regler och struktur
  • Mer försiktig i beslutsfattande
  • Mindre tolerans för misstag
  • Mera fokus på noggrannhet och detaljer

 

Self-concept är ett utmärkt verktyg, och när det används på rätt sätt kan ni minska personalomsättningen och säkerställa att era anställda kan vara sig själva på jobbet.

Skriv till din kontaktperson eller info@predictio.com för mer information eller om du vill diskutera vidare.