Utbildningar

Vad driver människor?

Vad driver människor?

PI® Vad driver människor

Vad är det som ger produktiva, högpresterande team en konkurrensfördel?

Svaret är enkelt: samarbete. Utmaningen ligger bara i hur man får till det. Samarbete är kritiskt för att kunna skapa en stark organisationskultur och leverera resultat - nyckeln till att komma dit börjar med självinsikt.

Utbildningen “Vad driver människor” ger dina medarbetare och chefer de verktyg de behöver för att ytterligare fördjupa sin självinsikt kring sina beteenden samt hur de kompletterar varandra i gruppen.

Vem bör deltaga?

  • Chefer och ledare på alla nivåer
  • Medarbetare med intresse för ledarskap och självutveckling
Vad driver människor

Vad kommer deltagarna lära sig?

  • Förstå hur en behov och beteenden påverkar samarbete med kollegor, medarbetare och kunder.
  • Förstå hur ni bäst nyttjar varandras styrkor för att komplettera varandra och därmed lättare nå gemensamma mål.
  • Ha ett gemensamt och objektivt vokabulär för att beskriva gruppmedlemmarnas behov och beteenden.
  • Respektera och uppskatta den mångfald av behov och beteenden som finns på en arbetsplats.

Översikt

Längd 1/2 dag
Om Grunderna i PI, hur fungerar människor?
Hur? In-house utbildning
Mötesplats Virtuellt eller fysiskt
 Vem?

Primärt för ledare/chefer, men medarbetare på alla nivåer med ett intresse för PI kan deltaga

 

Hur ser upplägget ut?

En halvdag med en av våra erfarna konsulter. Utbildningen inkluderar presentationer, individuella reflektioner och gruppuppgifter för bästa möjliga upplevelse och lärande.