Utbildningar

PI Teamutveckling Workshop

Teamutveckling workshop

Nå era mål som ett team

Vår High Performance Series är en teamutbildning för både ledningsgrupper och andra team. Den är uppdelad i två delar, skapad för att få alla team att prestera optimalt, oavsett förutsättningarna som råder och är skapad exklusivt för våra PI Design användare. Workshopen ger er insikter i hur man skapar enade team som hjälper och litar på varandra.

 Workshop-serien är uppdelad i två delar:

Upptäck er Teamtyp

Team Typ

I första delen kommer ni att Upptäcka er Teamtyp, och i denna del av serien kommer belysa hur ert team kommunicerar, tar beslut och löser problem. Ni kommer att få insikter i hur specifika medlemmar i teamet motiveras och arbetssätt, och upptäcka gruppen gemensamma ”Teamtyp”. Samtidigt kommer ni att förstå hur gruppens gemensamma arbetssätt, styrkor, utmaningar och ni kommer få en tydlig utvecklingsplan för att arbeta bättre tillsammans som ett team.

Designa för strategisk handlingskraft

Team Strategy

I andra delen kommer ni att lära er Designa för strategisk handlingskraft. Baserat på insikterna i första delen får ni här en djupare förståelse för hur ert team är i förhållande till sina mål. Många team är inte medvetna om att de arbetar på ett sett som inte är i linje med sina mål. Dessa splittringar kan begränsa gruppens möjlighet att nå sina mål. Genom att kartlägga gruppens naturliga styrkor i förhållande till deras mål, exponeras dessa splittringar och möjliga åtgärder som kan implementeras för att förena teamet. Eftersom ett engagerat enat team med gemensamma direktiv har den bästa möjligheten att nå sina målsättningar.

Översikt

Tid                                                 3-5 timmar

Var                                                 Virtuellt eller fysiskt

Vem bör delta?                        Ledningsgrupper / standard team med 6-10 deltagare

Efter workshopen får deltagarna

Upptäcka sin Teamtyp
  • Förståelse för ditt teams naturliga identitet
  • Etablera ett gemensamt språk för att kommunicera effektivt som grupp
  • Identifiera vad som behövs föra att skapa långvarig harmoni i gruppen

 

Designa för strategisk handlingskraft

  • Etablera samsyn kring teamets kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Få klarhet i varje teammedlems roll och ansvarsområden för att kunna nå målen
  • Exponera splittringar mellan strategiska mål och gruppens naturliga styrkor.
  • Lära sig konceptet att ’stretcha’ skickligheter för att kunna förbättra teamets prestation.
Team utveckling workshop