Tester

PI-kravprofil

C9A10B59-3F43-4148-94D3-ADE4DE0035AClow-1

Hitta rätt person för jobbet

Överväg vad som krävs för att vara framgångsrik i rollen innan du anställer. Vilka beteenden och vilken kognitiv förmåga krävs i rollen ni söker? Många tänker inte på detta när de rekryterar!

PI Kravprofil hjälper er att definiera vilka beteenden som krävs samt vilken kognitiv förmåga som behövs i rollen ni vill fylla. Använd sedan denna information i jobbannonsen för att attrahera kandidater som matchar kraven.

Vad är PI kravprofil?

I PI-systemet har du obegränsad användning av PI Kravprofiler. Kravprofilen hjälper dig att analysera varje roll samtidigt som du identifierar de underliggande drivkrafterna och den kognitiva förmågan som krävs för att vara naturligt motiverad och framgångsrik i just den rollen.

Kravprofilen kan skapas av en person eller genom att samarbeta med fler intressenter (HR, rekryterare, rekryterande chef, medarbetare, etc). Kravprofilen skapas efter det att intressenterna fyllt i ett PI Job Assessment, som endast tar cirka 10-15 minuter, vilket är en knapp investering av tid i jämförelse med värdet du får.

Varför PI Kravprofil?

Med PI-lösningen kan du enkelt jämföra och matcha kandidaternas drivkrafter, behov, beteenden och kognitiva förmåga med kravprofilen. Med hjälp av en algoritm som rangordnar toppkandidaterna får du en bra överblick för varje roll.

Hur fungerar en PI kravprofil?

När samtliga intressenter har slutfört PI Job Assessment genererar PI-systemet en kravprofil med riktmärken kring drivkrafter och kognitiv förmåga – en mall och ett mål för den aktuella rollen. Detta kan användas för att underlätta rekryteringsprocessen samt skapa en medveten kandidatpool.
Behavioral Target, Assessment Results
Kravprofil
Exempel på en PI Kravprofil

Dags för intervju?

Kom förberedd med en intervjuguide.

Intervjuguiden matchar kandidaten med kravprofilen och ger en struktur i din intervju. Detta hjälper dig att upptäcka mer om kandidaten och hens arbetsrelaterade beteende.

Att ställa strukturerade intervjufrågor hjälper dig att identifiera drivkrafter hos dina kandidater, exempelvis hur de samarbetar, deras inställning till att utföra detaljerade uppgifter eller hur de fattar beslut.

Intervjuguide

Du kan även använda kravprofilen för coachning!

När du har skapat en kravprofil för en specifik roll kan du även använda kravprofilen till coachning. Med hjälp av kravprofilen skapas en coachningsguide som chefer och ledare kan använda som stöd vid coachning av medarbetare. I PI-systemet görs automatiskt en gapanalys som analyserar medarbetarens naturliga beteende jämfört med kravprofilen. Analysen används sedan för att generera coachingsfrågor för var och en av de fyra drivkrafterna. Detta ger medarbetarna möjlighet att reflektera kring hur deras drivkrafter och behov matchar deras nuvarande roll.
Coaching guide