Tester

PI Cognitive Assessment

PI Cognitive Assessment

Varför PI Cognitive Assessment

Många års forskning visar att begåvningstest som mäter generell kognitiv förmåga ger den enskilt bästa förutsägelsen av arbetsprestation*. Generell kognitiv förmåga handlar om att kunna ta till sig ny information, anpassa sig till förändringar, lösa problem, och bearbeta komplex information vilket är en del av praktiskt taget alla jobb. Prestationsförmågan inom dessa områden och inlärningshastighet är starkt förknippade med framgångsrik arbetsprestation. Med hjälp av PI Cognitive Assessment får du denna värdefulla information om en individs generella kognitiva förmåga.

* SMITH, M. & SMITH, P. (2004) Testing People at Work: Competencies in Psychometric Testing. Wiley-Blackwell.

Cognitive Measures

DNV certifiering

PI Cognitive Assessment är granskat av det internationalla kvalitetssäkringsföretaget DNV. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations). PI Cognitive Assessment är certifierad för användning inom rekrytering.

Med denna certifiering vet Predictios kunder, deras medarbetare, chefer samt kandidater att PI Cognitive Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt. PI Cognitive Assessment är således ett test som är certifierat för validitet, reliabilitet och objektivitet.

Du kan även ta del av vilka andra tester som blivit certifierade av DNV här. 

DNV Certifiering Arbetspsykologi

Vad är PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment är ett webbaserat begåvningstest som finns tillgängligt på 63 språk. Begåvningstestet mäter en persons generella kognitiva förmåga också kallad g. PI Cognitive Assessment innehåller därför obligatoriska g-faktorrelaterade frågor inom kategorierna verbal, numerisk och abstrakt. Det är vetenskapligt validerat, kulturneutralt och tar endast 12 minuter att fylla i. Varje test är även unikt då det skapas dynamiskt från en stor pool av frågor vilket gör det svårt att fuska.

Vem använder PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment används av HR-avdelningar och/eller chefer vid urval och befordran. Begåvningstestet används även för att stödja utveckling och befordran av individuella medarbetare.

Ska en kandidat eller någon inom er organisation göra PI Cognitive Assessment? Dela med er av denna sida med förberedande tips för att försäkra får möjligheten att visa sin sanna potential.

Vilken affärsnytta ger PI Cognitive Assessment?

PI Cognitive Assessment används av offentliga och privata företag i alla storlekar och branscher för att:

  • Öka kvalitén genom att låta alla som kallas till intervju fylla i PI Cognitive Assessment (istället för endast slutkandidater) för att välja rätt kandidat med det bästa underlaget.
  • Kvalitetssäkra utan att använda externa rekryteringsbolag.
  • Jämföra potentialen mot en kravprofil.
  • Ge rekryterande chef en indikation kring vilka uppgifter en kandidat/medarbetare behöver mer tid/coaching.
  • Få en total kostnadskontroll genom årlig licensavgift baserad på antal anställda inkl. obegränsat användande (introduktionsutbildning ingår i licensen).

När används PI Cognitive Assessment?

  • Vid rekrytering av chefer och ledare
  • Vid rekrytering av specialister
  • Trainee- och ledarskapsprogram
Cognitive Assessment