Utbildningar

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

Kämpar din organisation med...

 • Hög personalomsättning
 • Lågpresterande medarbetare
 • Bristande ledarskap
 • Lågt medarbetarengagemang

Detta beror ofta på en eller flera av följande områden; brist på kommunikation, oenighet, konflikter, förändring, en känsla av ’vi mot dem’ samt svårighet att förmedla/ta emot konstruktiv feedback.

Vi erbjuder ett praktiskt ledarskapsprogram som ger era ledare bättre självinsikt, en förståelse för hur de påverkar sina medarbetare samt hur de kan motivera och engagera sina teammedlemmar både som individer och som grupp.

Ni väljer omfattningen på programmet. Se exempel nedan:

Ledningsgrupp + chefer + medarbetare

Här analyserar ni helheten i er organisation. När vi involverar alla led skapas en känsla av inkludering och tillhörighet. Organisationen får ett gemensamt språk att använda och upplägget säkerställer att ni får full effekt över tid.

Ledningsgrupp + chefer

Ledningen och cheferna får kraftfulla verktyg och insikter i det nuvarande ledarskapet samt en målbild för hur de vill leda och inspirera framöver. Detta upplägg kräver att ledningsgruppen och cheferna implementerar och sprider kunskapen vidare till medarbetarna.

Chefer + medarbetare

Cheferna och medarbetarna får en gedigen förståelse för varandra och sig själva men det finns en risk att det inte förankras fullt ut i hela organisationen när ledningsgruppen uteblir.

Ledarskapsprogrammet bygger på PI som analyserar medarbetardata i er organisation. Programmet består av 4 möjliga aktiviteter som går att anpassa utefter era behov. Läs mer om de aktiviteterna nedan:
Ledarskapsprogram
A) Återkoppling till ledare/medarbetare
 • Varje deltagare får en återkoppling med en av våra PI-konsulter som diskuterar vad som driver dem, vad som ger dem energi, och hur det kan påverka deras ledarskap/arbete.
 • Före återkopplingen kommer de att genomföra ett PI Behavioral Assessment™.
 • Efter återkopplingen får de sina individuella rapporter.
C) Team Workshop - Utveckla högpresterande team
 • Få en förståelse för varje teammedlems motivation och arbetsstil, samt upptäck er grupps specifika "Teamtyp".
 • Genom att bygga varaktiga sammanhållnings- och samarbetsvanor kommer ni att se teamets kollektiva arbetsstil, styrkor samt potentiella utmaningar och lämna workshopen med en tydlig handlingsplan.

B) 1-dags eller ½ dags PI-utbildning
 • Få en inledande snabbkurs till PI Behavioral Assessment™, som innehåller det viktigaste för att få i gång dina ledare och medarbetare.
 • Avkoda ledarna och medarbetarnas drivkrafter, förstå deras motiverande behov och fundera över hur dessa utspelar sig på arbetsplatsen.
 • Välj 1 eller ½ dag.

D) Coachingsamtal med en av våra konsulter
 • 2 x 1 timme coachingsamtal
 • Handlingsplan och viktiga lärdomar

”Att jobba med Predictio har varit en riktig engagemangsboost”
 
Anita Karlsson, People & Organisation - Husqvarna GIS
Läs om initiativet på husqvarna GISOpens a new window