Våra lösningar

Teamutveckling

Teamutveckling

Skapa team som kan leverera fantastiska resultat

Har ni team som har svårigheter med att uppnå resultat och förväntningar? Ni är inte de enda! Ofta beror detta inte på en brist på kunskap eller kompetens, utan snarare på en låg nivå av tillit till varandra och omgivningen.

I ett effektivt team finns det ett starkt engagemang samt en hög produktivitet. I ett sådant team finns även tillit, en medvetenhet kring varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit?

 

 

Med Design - Team Discovery, en av PI-systemets moduler, kan vi med hjälp av funktionalitet byggd på vetenskap arbeta med teamutveckling. Verktyget hjälper er att identifiera era naturliga styrkor och utmaningar samt att gemensamt komma överens om åtgärder som kommer leda till en ökad prestation och resultat.

Stärk ert team

Team Discovery tittar på teamets olikheter men går även steget längre och hjälper er att identifiera era framgångsfaktorer samt hur ni kan hantera era hinder. Detta med hjälp av Team Discoverys rekommendationer och åtgärder.

Screenshot 2023-02-20 at 13.57.53