Våra lösningar

Säljutveckling

Säljutveckling

Hjälp din säljkår att nå affärsmålen

Att utveckla säljkåren och dess processer är en förändringsresa. Försäljningschefer och säljare behöver verktyg, färdigheter och stöd. Syftet är att hjälpa säljare och dess ledare att bli mer självmedvetna, säkra och effektiva för att optimera sin talang. De bästa säljteamen är engagerade, motiverade och jobbar mot företagets mål. 

Vi finns med hela vägen

För att säkerställa att hela säljteamet jobbar i samma riktning hjälper vi till att kartlägga er säljorganisation. Vi ser till att varje medlem är  optimalt positionerad, har rätt utbildning och får en bra ledning. Med detta på plats ökar säljarnas prestation och ni är ett steg närmare era mål.

Vi börjar med ett inledande möte samt en kartläggning av er säljorganisation. Efter detta genomgår samtliga säljare och försäljningschefer vår säljutbildning - "Customer Focused Selling" (CFS). En del i kartläggningen före utbildningen är att samla in data i form av PI Behavioral Assessment, PI Cognitive Assessment och Selling Skills Assessment

Läs mer om Customer Focused SellingOpens a new window
Säljutveckling

Stärk era kundrelationer

Att bygga starka kundrelationer är viktigt på dagens konkurrenskraftiga marknad. Varje medlem i ditt säljteam är en ambassadör för ditt företag. 
 
För att bygga förtroende hos befintliga och blivande kunder behöver säljare bland annat:
 • Lyssna aktivt och svara på kundens krav
 • Presentera lösningar som betonar det verkliga värdet
 

Säljtest - Selling Skills Assessment

Utöver PI Behavioral och PI Cognitive ingår ett säljtest i säljutbildningen som identifierar era säljares styrkor och utvecklingsmöjligheter inom följande områden:

 • Förtroende och trovärdighet
 • Identifiera kundens behov
 • Presentera produkter/tjänster och formulera dess värde
 • Hantera invändningar och nå överenskommelse om avtal
 • Skapa långsiktiga kundrelationer med en effektiv positionering

Använd SSAT för att uppgradera säljkompetensen hos ditt säljteam

SSAT genomförs av säljteamet innan de deltar i en Predictive Index - Customer Focused Selling (CFS)-utbildning. SSAT-resultatet visar teamets styrkor inom konsultativ försäljning samt förbättringsområden inför utbildningen.

CFS-utbildningen är en effektiv säljutbildning som levereras i ett interaktivt format. Den teoretiska kunskapen från modulerna som täcker varje steg i försäljningsprocessen kan enkelt överföras och tillämpas i varje försäljningssituation. CFS-metodiken sätter kunden i fokus i varje steg.

Utbildningen lär säljare hitta en effektiv försäljningsmetod som gör att de med säkerhet kan arbeta med kunderna för att hitta lämpliga lösningar och bygga förtroende genom öppen kommunikation. Detta skapar engagerade och högpresterande säljteam samt lojala kunder.

Utbildningen är utformad för att aktivt användas varje dag, inte bara för att memoreras. Efter utbildningen är deltagarna redo att tillämpa den nya inlärningen på sina befintliga och potentiella nya kunder.

Utbildningen bidrar med följande:

 • Förbättrar säljarens prestation
 • Skapar förutsägbara och hållbara resultat
 • Hjälper dina säljare att växa på ett professionellt sätt
 • Ökar produktiviteten för hela säljteamet

I kombination med PI Behavioral Assessment kan försäljningschefer även coacha och stödja sina säljare för att prestera sitt bästa.

Läs mer om Customer Focused SellingOpens a new window