Våra lösningar

Ledarskap & Engagemang

Ledarskap & Engagemang

Användning av tester för ledarskap och engagemang

Att engagera, inspirera och säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna prestera är en av ledarnas absolut viktigaste uppgifter. En viktigt uppgift, men inte alltid så enkel.

Vi erbjuder en lösning som med hjälp av PI's assessments ger er verktyg som hjälper er att förstå vad som verkligen driver era medarbetare, samt hur era ledare kan använda den kunskapen till att stötta, utveckla och leda sina medarbetare och team. Den del av PI lösningen som har fokus på detta heter Inspirera och består av kraftfulla verktyg som HR och ledare kan ta hjälp av för att öka medarbetarnas motivation, engagemang och produktivitet. 

 
Förutom verktygen erbjuder Predictio er även utbildningen, stödet och insikterna ni behöver för att motivera och skapa en agil organisation som är redo att möta framtidens behov.

Lösningen hjälper

  • HR och chefer att motivera och engagera hela organisationen
  • Er att öka självinsikten hos era ledare och medarbetare
  • Chefer att utvecklas genom att hjälpa dem att förstå sina styrkor och utmaningar samt hur de kan utveckla sitt ledarskap
  • Chefer att engagera sina team genom att skräddarsy ledarskapsstilen utefter medarbetarnas behov

Inspirera kan användas på 4 nivåer

Inspirera - Medarbetare
Medarbetare

Motivera dina medarbetare och håll dem inspirerade och engagerade.

Inspirera - Ledarskap
Ledarskap

Öka självinsikten och förbättra ledarskapet.

Inspirera - Team
Teamutveckling

Utveckla kommunikation och beslutsfattande för att stärka era team.

Inspirera - Organisation
Organisation

Säkerställ att hela organisationen gör sitt bästa för att lyckas.

Medarbetare - För att förstå och uppfylla medarbetares behov
Det är viktigt att arbeta med individerna i er organisation för att förstå deras unika behov, beteendestilar och drivkrafter. Genom att skapa en djupare förståelse för varje individ kan ledare anpassa kommunikation, utvecklingsplaner och belöningssystem för att tillgodose deras behov och maximera deras motivation. När medarbetarna känner sig sedda, förstådda och stödda i sin arbetsmiljö ökar deras engagemang och prestation.


Ledarskap - För att skapa en positiv och motiverande arbetskultur
Ledarskapet spelar en avgörande roll för att skapa en positiv arbetsmiljö och främja medarbetarnas motivation och engagemang. Genom att arbeta med ledarskapet i er organisation kan ni utveckla ledare som är medvetna om sin egen beteendestil samt deras styrkor och utmaningar. Detta gör det möjligt för dem att anpassa sitt ledarskap och skapa en atmosfär av tillit och samarbete. När ledarna är engagerade och skickliga på att motivera och stödja sina medarbetare trivs de bättre och presterar på sin högsta nivå.

Teamutveckling - För att främja samarbete och produktivitet
Ett välfungerande team är viktigt för att öka produktiviteten och skapa en positiv arbetskultur. Genom att arbeta på teamnivå kan ni analysera beteendestilarna hos teammedlemmarna och skapa balanserade och kompletterande team. Genom att förstå varje individs styrkor och bidrag till teamet kan ni främja samarbete och öka effektiviteten. När medarbetare känner sig som en del av ett starkt team ökar deras motivation och engagemang för att nå gemensamma mål.

Organisationen 
Genom att arbeta med The Predictive Index-processen på medarbetarnivå, ledarskapsnivå, teamnivå och organisationsnivå kan ni skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, är motiverade och engagerade. Genom att förstå och möta medarbetarnas individuella behov, utveckla effektiva ledarskapsstilar, främja samarbete och skapa en stark företagskultur, kan ni optimera medarbetarnas motivation och engagemang. The Predictive Index ger er verktygen och insikterna för att ta ert arbete med motivation och engagemang till nästa nivå.

Boka en demoOpens a new window