Våra lösningar

PI-systemet

C9A10B59-3F43-4148-94D3-ADE4DE0035AClow-1-1

Marknadsledande SaaS-lösning

PI-systemet är The Predictive Indexs lösning som används för att utveckla medarbetare och ledare, skapa effektiva team samt attrahera rätt personer vid rekrytering för att ständigt generera bättre affärsresultat. 

Systemet är ett av de mest moderna och globala testverktygen på marknaden idag.

PI-systemet består av tre olika moduler som hjälper dig och din organisation att knyta samman er affärsstrategi med ledarnas och medarbetarnas färdigheter.

PI-systemet består av 3 moduler

PI Systemet Rekrytering
Attrahera, utvärdera, intervjua, anställa och introducera rätt kandidat till rätt roll.
 
 
PI Systemet Leda och Inspirera
Öka självinsikten och förståelsen för varandra för att skapa motiverade och engagerade medarbetare och ledare.
 
PI Systemet Teamutveckling
Förbättra samarbete i teamen genom att förstå varandras styrkor och utmaningar. Få tips och hjälpmedel för hur ni tillsammans kan nå era mål.

Licens och certifiering

Licensavtal

För att använda PI-lösningen behöver er organisation teckna ett licensavtal på 1–3 år. Vår transparanta prismodell baseras på en årlig licens med obegränsat användande. Den totala PI-investeringen bygger på antal anställda i organisationen, antalet ni önskar certifiera samt vilka moduler ni önskar inkludera i licensen. När ni jobbar med Predictio och The Predictive Index får ni alltid en tydlig kostnadsöverblick redan från start.

Certifiering

Minst en person i organisationen behöver delta på en PI-utbildning och därmed bli PI-certifierad för att använda verktyget. Detta för att säkerställa att ni har kunskapen som krävs för att på bästa sätt dra nytta av PI-lösningen.

Läs mer härOpens a new window

Integrera PI-systemet med HRIS eller ATS

The Predictive Index erbjuder en öppen API så PI-systemet kan integreras med exempelvis ett Applicant Tracking System (ATS) eller ett Human Resources Information System (HRIS).

En integration till exempelvis ert rekryteringssystem gör det möjligt för er att arbeta ännu mer effektivt. Själva integrationsprocessen utförs av en integrationsspecialist. The Predictive Index har idag ett flertal förbyggda integrationer.

Vill du veta mer om hur ni kan integrera PI-systemet med ert HRIS eller ATS?

Få en gratis demo av

PI-lösningen!*

* Erbjudandet gäller endast för dig som undersöker en potentiell användning av våra
assessments i din organisation. Predictio förbehåller sig rätten att välja vilka personer som
kommer att erbjudas att prova våra assessments gratis.
 Kontakta oss gärna om ni har frågor.

PI, IT-säkerhet och GDPR

PI's Trust Center är en one-stop-shop för förstå PI's sekretess- och säkerhetspolicyer. Du kan hitta information om PI's juridiska policyer och villkor, säkerhet och efterlevnad, samt systemstatus och drifttid i Trust Center. PI har också skapat Customer Assurance Package (CAP), som är en självbetjäningsplattform som tillåter kunder att ladda ner all säkerhet, integritet och efterlevnadsdokumentation som kan behövas för eventuella frågeformulär om säkerhet/efterlevnad. Vi uppmuntra dig att besöka Trust Center-sidan och använda resurserna för dina behov!

The Predictive Index lever upp till GDPR. Detta kan ni läsa mer om på The Predictive Index hemsida här. I PI-systemet finns det funktioner som gör det lätt för er att efterleva kraven på hantering av personuppgifter enligt IMY.

Om ni har några ytterligare frågor relaterade till hur PI arbetar med GDPR, kontakta vänligen Dorte Eghave.