Utbildningar

Inspirera människor till framgång

inspirera människor till framgång

PI® Inspirera människor till framgång

Att maximera produktiviteten på er arbetsplats kräver effektivt ledarskap. För att åstadkomma detta, är det kritiskt att förstå dig själv och ditt team genom att:

  • Stärka din självinsikt och skapa förståelse för hur du påverkar andra
  • Leda medarbetare och kommunicera med dem utefter deras individuella behov

Under utbildningen ligger fokus på att maximera produktiviteten på er arbetsplats, vilket kräver ett effektivt ledarskap mellan era olika enheter.

Vad kommer deltagarna att lära sig?

  • Hur er organisation kan använda data för att förstå vad som driver och inspirerar era medarbetare.
  • Hur ni identifierar och skyddar er mot de fyra faktorerna som negativt påverkar engagemanget hos medarbetarna.
  • Hur ni använder data för att få förståelse för, samt nyttja, den unika dynamik och arbetssätt som er organisation, projektgrupp eller team har.

Vem bör deltaga?

  • HR
  • Ledare och chefer
Inspirera människor till framgång

Vilken effekt kommer utbildningen att ge?

  • Ökad produktivitet genom förbättrad intern kommunikation och positiv teamdynamik.
  • Förbättring av er organisations affärsresultat och medarbetarengagemang genom att implementera och aktivt arbeta med talangoptimering.
  • Mer effektiv kommunikation och bättre samarbete både mellan individer och i arbetsgrupper.

Hur ser uppläget ut?

Utbildningen pågår under en heldag med en av våra erfarna konsulter. Utbildningen inkluderar presentationer, individuella reflektioner och gruppuppgifter för bästa möjliga upplevelse och lärande.

Översikt

Längd 1 dag
Om Förstå dig själv både som person och ledare
Hur? In-house utbildning
Mötesplats Virtuellt eller fysiskt möte
Vem? Primärt för ledare/chefer

 

Vill du veta mer?