Tester

PI Behavioral Assessment

Personlighetstest

Förstå vad som driver människor

Drivkrafter Behov Beteenden

Forskning visar att användning av personlighetstest ökar förutsägbarheten för framtida jobbprestation. Ju bättre en persons naturliga drivkrafter och behov matchar en viss roll – desto högre arbetsglädje och prestation. När du använder PI Behavioral Assessment kan du därför lättare förstå kandidaters och medarbetares drivkrafter.


PI Behavioral Assessment används till rekrytering och utveckling av medarbetare på alla nivåer. Att genomföra testet tar endast 5–10 minuter och PI-systemet genererar ett flertal användbara rapporter. Dessa kan i sin tur användas till medarbetar, team- och organisationsutveckling samt förändringsledning. Därmed kan PI personlighetstestet användas i hela organisationen och genom hela medarbetarcykeln.

DNV certifiering

PI Behavioral Assessment är granskat av det internationalla kvalitetssäkringsföretaget DNV. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations). PI Behavioral Assessment är certifierad för användning inom rekrytering och successionsplanering.

Med denna certifiering vet Predictios kunder, deras medarbetare, chefer samt kandidater att PI Behavioral Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt. PI Behavioral Assessment är således ett test som är certifierat för validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Du kan även ta del av vilka andra tester som blivit certifierade av DNV här. 

Screenshot 2024-04-19 at 13.36.01

Vad är PI Behavioral Assessment?

PI Behavioral Assessment™ är ett personlighetstest som mäter en individs drivkrafter, behov och beteende. PI Behavioral Assessment kan genomföras på 68 olika språk och används av tusentals företag och organisationer globalt för att integrera talangstrategier med affärsstrategier. Över 42 miljoner tester och 350 validitetsstudier har genomförts.

Vad mäter PI Behavioral Assessment?

Dominant: Drivkraften till att utöva sitt inflytande över personer eller händelser

Utåtriktad: Drivkraften till socialt samspel med andra människor

Tålamod: Drivkraften till förutsägbarhet och stabilitet

Formell: Drivkraften att anpassa sig efter regler och strukturer

Drivkrafter

Vem använder PI Behavioral Assessment?

Hur används PI Behavioral Assessment?

PI Behavioral Assessment används av HR och ledare på alla nivåer för att:

 • Anställa och befordra
 • Bli bättre på att leda och motivera team
 • Skapa välfungerande arbetsrelationer
 • Bygga stark teamdynamik
 • Skapa kravprofiler som matchar företagets behov
 • Välja kandidater på alla nivåer som bäst matchar företagets roller
 • Förstå en individs drivkrafter och beteenden
 • Bygga välfungerande team och organisationer
 • Coacha och motivera medarbetare
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Utveckla och befordra medarbetare och ledare
 • Kommunicera mer effektivt med individer och grupper

Vilket värde ger PI Behavioral Assessment?

PI Behavioral Assessment ger stora som små företag och organisationer från olika brancher:

 • Ett beprövat test som är granskat och certifierat av DNV-GL (Det Norske Veritas) i Sverige och Norge efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).
 • Ett personlighetstest som kan användas både till rekrytering och befordran samt till att motivera och utveckla medarbetare och ledare på individ- och teamnivå.
 • Ett objektivt sätt att definiera vad som krävs i en roll och vilka drivkrafter som behövs för båda nya och befintliga roller.
 • Ett gemensamt språk och utvecklingsfokus för HR och ledare.
 • Transparent pris med obegränsat användande genom en årlig licenskostnad baserad på antal medarbetare.

Är du redan kund? Logga in i PI-systemet här: