Lathund PI-Rapporterna

När en kandidat eller medarbetare genomför PI Behavioral Assessment får vi en mängd användbar information i form av nio olika rapporter som alla har lite olika användningsområden.
 
Vi upplever att våra kunder har sina favoritrapporter och använder dem olika mycket. För att säkerställa att alla får så stor nytta av rapporterna som möjligt har vi skrivit ihop en lathund för att enkelt sammanfatta PI-rapporterna och hur du kan använda dem.
 
C9A10B59-3F43-4148-94D3-ADE4DE0035AClow-1-1
 

Översikt – Mönsterinsikter

Använd insikterna som bas för att analysera ett mönster eller när du ska ge en återkoppling. Följ rapportens struktur och diskutera behov och beteende för att därefter koppla ihop faktorrelationerna.

PI Behavioral-rapport

Detta är den mest omfattande och detaljerade rapporten i systemet. Hjälper dig att få en djupare insikt i PI-profilen. Tänk på att den kan uppfattas som onyanserad (för- & nackdelar). Därav bör rapporten diskuteras med personen.

Min PI-profil

Detta är den enklaste rapporten i systemet. En bra bas för att starta samtal mellan medarbetare kring hur man interagerar.

Guide ledningsstrategier

Ledningsstrategiguiden hjälper chefer att motivera och leda medarbetare utifrån deras behov. Läs igenom de 12 listade strategierna och diskutera huruvida medarbetaren resonerar kring dem. En rekommendation är att välja tre av dessa strategier att fokusera på.

Guide personlig utveckling

En mer generisk och objektiv rapport som belyser styrkor, “att tänka på” samt självcoachningstips för att förbättra självinsikten. Använd vid on-boarding och utvecklingssamtal. Läs den tillsammans (chef & medarbetare) och diskutera områden ni resonerar med och vilket stöd medarbetaren behöver i sin utveckling.

Relationsguide

Denna guide används för att jämföra två personers profiler för att upptäcka hur de fungerar tillsammans. Rapporten belyser styrkor, “att tänka på” och tips. Använd mellan chef och medarbetare, teammedlemmar eller kollegor för att diskutera framtida samarbete eller som bas för att lösa aktuella konflikter.

Guide ledarutveckling

Samma som Guide personlig utveckling, med ett narrativ riktat till ledare.

 

Intervjuguide*

Skräddarsydda undersökande intervjufrågor baserade på kandidaters “fits and gaps” i relation till kraven i rollen.

Coachingsguide*

En guide som jämför en persons PI-mönster mot rollens krav och tar fram coachningsfrågor. Användbar i utvecklingssamtal samt vid konstruktiv feedback.

 

 

*Endast tillgänglig om personen är kopplad till en kravprofil

Har du frågor, funderingar eller behov av hjälp, så är du som alltid välkommen att kontakta oss, antingen din Predictio kontaktperson eller skriv till info@predictio.com.