HJÄLP! Hur säkerställer jag den bästa starten för min nya medarbetare?

Onboarding

Onboarding – hur vi säkerställer att den stora investeringen vi gjort i rekryteringsprocessen inte var förgäves.

 

Du har spenderat massor med tid, pengar och energi på att hitta den PERFEKTA kandidaten, och nu ser du fram emot att hen ska börja.

En stark onboardingprocess kan förbättra retentionen av nyanställda med 82 %. Dessutom ökar produktiviteten med mer än 70 %.

Glassdoor 2020

Men du vet hur avgörande onboarding är för den nyanställdes engagemang och framtida karriär inom organisationen. Detta då du läst att organisationer med en stark onboardingprocess kan förbättra retentionen av nyanställda med 82 %. Dessutom ökar produktiviteten med mer än 70 % (Glassdoor 2020). Därför måste onboardingen vara framgångsrik.

Om du redan arbetar med Predictive Indexs verktyg, super! Du kan dra nytta av insikterna från PI när du anställer din nya medarbetare.

 

Så var börjar vi?

Vi vet att alla uppskattar någon form av ramverk när vi börjar en ny roll. Men människor har olika drivkrafter och behov som i hög grad påverkar hur vi upplever onboardingen. Så låt oss prata om hur vi praktiskt kan integrera dessa för att ge din nykomling den bästa möjliga starten.

 

Du kan använda de olika faktorrelationerna när du planerar onboardingen:

En uppgiftsorienterad person (A>B i PI)
En person med denna faktorkombination föredrar att fokusera på uppgiften. En rekommendation är att inte boka in en mängd ”meet-and-greets” de första veckorna, utan hellre ge personen en lista på personer i organisationen de bör lära känna och vilken del av deras jobb de kommer att samarbeta i. Be dem sedan att själva boka mötena där de kan diskutera och få information om relevanta områden. Om de ska träffa många människor utan agenda eller tydligt fokus kan de känna sig obekväma och otåliga.

En människoorienterad person (B>A i PI)
Här har vi de som får energi av människor med fokus på teamet och samarbeten. Att ge dem möjlighet att träffa alla relevanta personer, teamlunchar och gruppfika är en utmärkt idé. De vill gärna vara involverade i projekt tillsammans med andra människor. Undvik att be dem sitta ensamma och arbeta med sina egna isolerade projekt eller uppgifter under sin första period. Om vi ​​inte gör detta är risken stor att de ganska snabbt känner sig ensamma och ovälkomna.

Någon som gillar att ta ägandeskap, utmaningar och att arbeta snabbt (A>C i PI)
För att se till att de får den bästa starten i din organisation vill du ge dem ansvar för mindre projekt och uppgifter tidigt, kanske redan den första veckan. De kommer att gilla utmaningen och bli motiverade av den, och de kommer att känna att de uppnår något och lär sig medan de arbetar. Om de inte får sina egna projekt och ansvar tidigt, kommer de ganska snabbt att tänka ”Gud, jag är uttråkad” och börja leta efter något nytt.

En detaljorienterade samarbetsorienterad person med kvalitetsfokus (D>A i PI)
Här behöver du ett strukturerat ramverk med tydliga regler och förväntningar. Det här är en person som vill minimera risken att göra misstag som påverkar teamet, genom att fullt ut förstå hur uppgiften ska utföras. De kommer att uppskatta en skriftlig guide med en tydlig steg-för-steg-process, och möjligheten att arbeta nära någon de kan fråga när de blir osäkra. Om detta inte tillhandahålls kan de bli stressade och oförmögna att utföra eller lära sig i den takt du hade hoppats på.

Den flexibla och självständiga personen (A>D i PI)
Den här personen gillar inte att vara begränsad till regler och ramar som är för snäva. De kommer inte att bli motiverade av att bara sitta och göra E-Learnings, läsa instruktioner och följa stela processer under sin första tid i organisationen. Ge dem i stället målet, en överblick över processerna och det förväntade resultatet, så kommer de att själva hitta dit, eller fråga när de känner att de behöver det.

En processdriven, snabbarbetande person som gillar tydliga förväntningar (D>C i PI)
Det här är någon som tidigt tycker om att få arbeta med flera olika uppgifter och ansvarsområden samtidigt som hen har en klar förståelse för reglerna och förväntningarna. Se till att ge dem detaljerade instruktioner och förklaringar av processerna för flera olika uppgifter. Detta ger dem möjlighet att tidigt få variation i sitt arbete, samtidigt som vi uppfyller deras behov av kvalitet, struktur och ramverk.

Någon som är analytisk, reflekterande och uppskattar ett tydligt ramverk (D>B i PI)
Den här personen kommer verkligen att uppskatta om du presenterar en strukturerad, faktabaserad, processorienterad onboarding den första dagen. Se till att onboardingen inkluderar tid för reflektion och schemalägg uppföljningsmöten där personen kan ställa sina frågor. Om du vill att de ska presentera inför en grupp människor, vänligen meddela dem i förväg så att de kan reflektera och förbereda vad de vill säga.

 

Slutsatser

Så det jag rekommenderar är att du tittar på nykomlingens PI mönster, vilka faktorrelationer som är starkast och sedan justera onboardingen efter dem. För när du möter dina anställdas behov och drivkrafter och vet vad som kommer att göra dem framgångsrika, har du lösningen för hur du kan ge dem en bra start.

Oavsett om du är en befintlig kund idag eller en potentiell framtida kund, kontakta oss om du är nyfiken på att förstå mer om hur du kan skapa en framgångsrik onboarding med hjälp av PI data!

 

Ring eller maila din nuvarande Predictio-kontakt eller skriv till info@predictio.com så hjälper vi dig gladeligen.

Hälsningar

Predictio Teamet