TALANGOPTIMERING – ARBETA STRATEGISKT MED MEDARBETARE KOPPLAT TILL AFFÄRSSTRATEGIN

Predictio bidrar genom ett personligt och konstruktivt partnerskap till att organisationer skapar vinnande team, engagerade medarbetare, medvetna ledare och attraherar rätt personer för att ständigt generera bättre affärsresultat.

Vi är ledande inom talangoptimering och är distributör av de bästa verktygen för talangoptimering som finns på marknaden idag – The Predictive Index produktportfölj.

UTVÄRDERINGSVERKTYGEN THE PREDICTIVE INDEX ® VAD ÄR DET?

Predictive Index bygger på en enkel metodologi som hjälper dig att förstå dina medarbetares beteenden och kognitiva förmåga. Hitta rätt medarbetare för att nå ditt företags mål. PI® erbjuder dig de HR utvärderingsverktyg du behöver för att optimera ditt företags potential.

Dina utmaningar

Har du en effektiv lösning för att rekrytera, bevara och motivera dina medarbetare?

Våra lösningar

Vi hjälper dig att ta rätt beslut om dina medarbetare under hela livscykeln för att nå dina företagsmål.

Vad våra kunder säger om oss

Predictio erbjuder företagsanpassade lösningar för företag i alla olika storlekar.
Från små lokala företag till stora multinationella företag med global verksamhet.
Predictios utvärderingsverktyg används också brett i offentlig sektor.

INDUSTRI

DETALJHANDELN

OFFENTLIG SEKTOR

BANK & FINANS

ANDRA

CLOSE
CLOSE