Hur: PI Job Assessment för kravprofiler

I PI-systemet har du obegränsad användning av PI Kravprofiler. Kravprofilen hjälper dig att analysera varje roll samtidigt som du identifierar de underliggande drivkrafterna och den kognitiva förmågan som krävs för att vara naturligt motiverad och framgångsrik i just den rollen. Kravprofilen kan skapas av en person eller genom att samarbeta med fler intressenter (HR, rekryterare, rekryterande chef, medarbetare, etc). 

Om du arbetar aktivt med PI så har du förhoppningsvis upptäckt att PI Job Assessment är ett väldigt värdefullt verktyg, men hur går du egentligen rent praktiskt tillväga för att fastställa en kravprofil?

_DSC8979

När det kommer till PI's kravprofiler rekommenderar vi två olika tillvägagångssätt för att skapa dem:

Alternativ 1: Att alla intressenter självständig fyller i ett PI Job Assessment.

Detta gör ni genom att välja Lägg upp tjänst i PI systemet och sedan Skicka till nyckelpersoner .
Nu får alla nyckelpersoner ni valt ett mail med en länk där de självständigt fyller i PI Job Assessment, och väljer de aktiviteter som de anser är kritiska för att lyckas i tjänsten.

När alla har svarat har ni ett resultat som möjligtvis är relativt brett och inte så koncist som ni önskar. För att få öga på var ni har meningsskiljaktigheter och för att komma överens om den slutgiltiga kravprofilen, håller ni ett möte där ni diskuterar resultatet enligt nedan:

 • För vilka faktorer är resultat det samma?
 • För vilka faktorer skiljer det sig?
 • Var kommer de skillnaderna ifrån? 
 • Tillsammans blir ni eniga om den slutgiltiga kravprofilen genom att redigera den tills den ser ut som ni önskar.

Fördelar: Ni får in allas input separat, även från dem som i en vanlig diskussion kanske inte är de som gör sig hörda. Detta tydliggör också skillnader som finns och ni förstå varför ni tycker olika och kan enas.

Nackdelar: Inputen måste behandlas och ni behöver redigera den till en samlad kravprofil, ställer större krav på er/facilitatorns PI-kunskap. 

 

Alternativ 2: Att ni fyller i PI Job Assessment tillsammans

För detta alternativ samlar ni alla intressenter i en workshop, ca 30-45 min. I workshopen väljer ni Lägg upp tjänst i PI systemet och sedan Guidad Process.  Därefter kommer ni gemensamt att fylla i assessmenten och diskutera längst vägen:

 • Vilka 5-7 punkter på varje sida är absolut viktigas för jobbet och varför?
 • Var är ni eniga, var är ni oeniga? 
 • Varför?

Fördelar: Ni får en färdig kravprofil direkt utan att behöva rediga den i efterhand. Sätter mindre press på er PI-kunskap och förstå vad det innebär när ni redigerar profilen. 

Nackdelar: Inte lika tydligt var intressenter tycker olika, vi riskerar att missa diskussioner om olika förväntningar på rollen då det inte kommer lika naturligt för alla att uttrycka sin åsikt. 

 

Grattis, oavsett vilket tillvägagångssätt ni valde har ni nu en kravprofil!

Denna kan ni använda för:

 • Rekrytering
 • Intervjuer
 • Sätta förväntningar
 • Leda
 • Coacha
 • Teamplanering
 • Successionsplanering
 • Och mer!

Har du frågor, funderingar eller behov av hjälp, så är du som alltid välkommen att kontakta oss, antingen din Predictio kontaktperson eller skriv till info@predictio.com.