DSC06001
Husqvarna logo

Kundcase

Create a Great Feedback Culture

Organisation

Husqvarna Group grundades 1689 och är idag en global ledare inom kraftverktyg för utomhusbruk och innovativa lösningar för skog, park, trädgård och byggindustrin. De förändrar hur världen tar hand om utomhus- och stadsmiljöer.

Global Information Services (GIS) hanterar Husqvarna Group’s breda och snabba digitala transformation samt Group Digital, Operations och Technology Development. Funktionen stödjer även koncernens tre divisioner i den digitala transformationen och säkerställer synergier mellan dem.

Initiativ

GIS driver den digitala affärstransformationsresan för Husqvarna- koncernen och organisationen arbetar ständigt med utvecklings- och förändringsinitiativ i högt tempo. För att säkra att GIS är en bra arbetsplats startade de initiativet ’Create a Great Feedback Culture’. Syftet med detta initiativ är att skapa en kultur och en arbetsplats där människor förstår och omfamnar varandras olikheter. Där konstruktiv feedback är öppen, väl mottagen och används för att förbättra relationerna varandra emellan.

Lösning

Husqvarna GIS kontaktade Predictio för att hjälpa till att genomföra detta initiativ. Predictio skapade ett skräddarsytt program i fyra steg för alla ledare och anställda i GIS-organisationen. Programmet bygger på PI-lösningen, som redan är väl integrerad i Husqvarna- koncernens personalstrategi och aktiviteter.

Under perioden december 2021 till april 2022 deltog hela Husqvarna GIS-organisation i satsningen. Totalt cirka 210 anställda.

220 anställda
13 länder

"Vi ser fördelarna med att ha en inkluderande miljö, där allas röster blir hörda. PI-verktyget passar perfekt in i vår organisation. Det hjälper oss att öka självinsikt, vilket är grundläggande för en feedbackkultur."

Anita Karlsson People & Organisation - Husqvarna GIS

Steg 1

Varje deltagare fick återkoppling på sin PI-profil och fick diskutera vad som motiverar och ger dem energi.

 

Steg 2

Predictio höll ett flertal halvdagsutbildningar i PI, så alla deltagare fick ytterligare insikt i sina egna drivkrafter, behov och beteenden och hur var och en av dem påverkar andra. Till dessa utbildningar skapades och kommunicerades också ett gemensamt ramverk för att ge, samt ta emot feedback i organisationen.

Steg 3

Predictio höll 25 Team workshops för att säkerställa att varje ledare och dess team förstod drivkrafterna hos samtliga i teamet, hur de bäst interagerar, kommunicerar och samarbetar för att bygga ett självmedvetet och förtroendefullt team. Varje team lämnade sin workshop med en konkret handlingsplan för att förbättra teamets samarbete och feedback.

Steg 4

Predictio skapade en meta-persondataanalys av hela GIS-organisationen, i syfte att hjälpa ledningsgruppen att förstå hur de bäst kan leda, kommunicera, inspirera och engagera organisationen i den ständigt föränderliga transformationsresan

Resultat

Programmet har resulterat i mer självmedvetna ledare och medarbetare med förståelse och respekt för hur behov och beteenden kan skilja sig åt mellan människor. De har även fått med sig ett ramverk för feedback, där alla förstår syftet och är mer bekväma med att aktivt ge och söka feedback, som en vanlig praxis i vardagen. Initiativet ’Create a Great Feedback Culture’ har resulterat i att ett förtroende har börjat byggas upp i hela organisationen.

 
Fortsatt initiativ
 
Predictio skapade en meta-persondataanalys av hela GIS-organisationen, i syfte att hjälpa ledningsgruppen att förstå hur de bäst kan leda, kommunicera, inspirera och engagera organisationen i den ständigt föränderliga transformationsresan

”Att jobba med Predictio har varit en riktig engagemangsboost


Anita Karlsson, People & Organisation - Husqvarna GIS