Våra lösningar

Engagera medarbetare

header-2-1

Identifiera och åtgärda orsakerna till lågt engagemang

Låga engagemangsnivåer utgör ett stort hot mot flera organisationer. När anställda saknar engagemang och inspiration påverkas deras arbetsprestation negativt och utgör ett stort hinder för att nå era mål som organisation. Vad om det fanns en lösning för att undvika detta? Med PI och modulen Diagnose kan ni säkerställa högt engagemang och stötta alla inom organisationen att motiverade att sträva mot samma mål!

Med modulen Diagnose som grund kan ni skapa och uppehålla högt engagemang på er arbetsplats. Använd detta verktyg för att utvärdera både era styrkor och utmaningar med engagemang, för att sedan kunna analysera och implementera konkreta förbättringsåtgärder genom att se på resultaten i relation till ledares och teamets PI profiler. 

PI Diagnose

Med modulen Diagnose får du verktyget du behöver för att mäta engagemangsnivåer inom er organisation. Genom att identifiera områden som påverkar dina kollegors engagemang positivt eller negativt kan du vidta åtgärder snabbt för säkerställa att alla arbetar mot organisationens framgång.

PI's Employee Experience Survey mäter medarbetarnas engagemang inom fyra kategorier och ger er en handlingsplan som tydligt visar vad ni behöver arbeta på och vad ni gör bra redan nu.

De fyra faktorerna för att driva högt engagemang

Vad är det egentligen som påverkar engagemang på arbetsplatsen? Varför är vissa av era kollegor engagerade i sina arbetsuppgifter, medan andra nöjer sig med att bara utföra sina absoluta måsten?

Högt engagemang förekommer när en person känner att en person känner sig kompatibel och bekväm i sin roll, i relation till sin chef, sitt team och organisationen som helhet. diagnose

Personer med lågt engagemang nöjer sig med att göra endast det som de "måste göra". På andra sidan spektrumet har vi personer som är engagerade i sin roll, team, och dedikerade till organisationens framgång och målen ni uppnår. Visst skulle det vara underbart om alla medarbetare var så engagerade? Med Diagnose blir det en möjlighet.

 

Använd data för att se hur de fyra engagemangsfaktorerna påverkar er

_DSC8930 copy-2

Modulen Diagnose byggs upp kring PI’s Employee Experience Survey™ (PI XP). Undersökningen mäter engagemang i er organisation utgående från de fyra engagemangsfaktorerna och ger chefer direkt feedback om deras medarbetares arbetsupplevelser. Undersökningen identifierar vad som har störst påverkan på engagemanget i er organisation, analyserar och prioriterar resultat och ger handlingsplaner för att åtgärda problemområden så att du kan agera på en gång.

 • Administrera PI XP 

  • Undersökningen administrerad direkt från PI systemet och hjälper dig vid varje steg på vägen
  • Börja med uppladdning av din organisations data samt schemaläggning av utskick av undersökningen
 • Analysera resultaten

  • När ni samlat in data genom PI XP kommer ni få information om engagemanget på alla nivåer i er organisation, och varje ledare med fem eller fler anställda får en rapport om sitt eget team. Fokusera på styrkor och svagheter i olika grupper för att förbättra engagemanget på olika nivåer i er organisation.
  • Rapporten som PI XP ger er efter att undersökningen är slutförd ger varje ledare poäng för engagemanget i sitt team och ett benchmark för alla 50 frågor samt poäng i varje kategori för bristande engagemang (jobb, ledare, team och organisation). Rapporten lyfter fram både de viktigaste styrkorna samt de mest allvarliga problemområden.
 • Åtgärder

  • Andra engagemangsundersökningar ger dig information, men där tar de slut. De saknar en viktig punkt: handling. Vad är nästa steg?
  • PI XP ger dig resultaten från undersökningen, men även en lösning och förslag på nästa steg för att hjälpa er framåt i form av en skräddarsydd handlingsplan utgående från era områden som orsakar lågt engagemang. Systemet föreslår även vilka rapporter från Inspire modulen  som kan hjälpa er genom nästa steg.

Kontakta oss

Är du intresserad av att höra mer om PI Diagnose?
Kontakta oss så berättar vi mer.
Observera vänligen att PI Diagnose endast finns tillgängligt på engelska tills vidare.

Aktuellt