Finns det en genväg för att förstå hur man bäst leder sin nya medarbetare?

Guide

 

Onboarding – hur vi säkerställer att den stora investeringen vi gjort i rekryteringsprocessen inte var förgäves.

 

Ni har hittat er perfekta kandidat, grattis! Ni har också använt PI under rekryteringen, dubbelt grattis, ni har nu en ökad sannolikheten för att ni har anställt någon som passar för jobbet!

Nu när ni redan har information om er nya medarbetares drivkrafter, behov och beteenden, slutar det här? NEJ! Se till att utnyttja informationen för att bygga en bra grund för relationen mellan chefen och den nya medarbetaren.

 

Här är en lista över de rapporter jag skulle använda som hjälp för att bygga den nya relationen och hur:

 

Guide personlig utveckling / Guide ledarutveckling

Det här är en bra rapport för att förstå och få insikter om den nyanställdes drivkrafter, vilket gör det möjligt för cheferna att bättre förstå sina medarbetare. Den nya teammedlemmen kan också lära sig mer om sina styrkor och möjligheter till personlig utveckling. Rapporten ger även områden för potentiella utmaningar samt självcoachningstips.

  • Läs igenom den tillsammans och ha en dialog kring vilka områden som känns mest relevanta samt hur chefen kan stötta i fortsatt utveckling.
  • Diskutera båda sidor för situationsberoende faktorer. Observera att om en person har en situationsberoende drivkraft, har denna vanligtvis inte ett så starkt uttryckt, så lägg inte för mycket vikt vid detta.

 

Relationsguide

Relationsguiden jämför två personer och ger inblick i hur de fungerar tillsammans. Den visar två personers beteendepreferenser sida vid sida och visar på både styrkor och potentiella utmaningar.

  • Använd för att skapa medvetenhet kring det bästa sättet att interagera med den nya medarbetaren, stärka relationen, inleda konversationer och strukturera uppföljning.
  • Läs igenom tillsammans och diskutera de olika delarna.

 

Guide ledningsstrategier

Guide ledningsstrategi hjälper chefer att motivera och coacha medarbetare utifrån deras behov. Rapporten ger insikt i hur nykomlingen interagerar, vidtar åtgärder och hanterar risk. Det ger möjlighet att skapa handlingsplaner och identifiera utmaningar för relationen.

  • Läs igenom de 12 listade strategierna och diskutera hur den nya teammedlemmen relaterar till dem.
  • Kom sedan överens om strategier för interaktion, agerande samt risk- & beslutsfattning att fokusera på under den kommande perioden.
  • Du kan använda handlingsplanen i fyra steg på den andra sidan för att hålla dig själv ansvarig till dess att ni har en nästa uppföljning.

 

Sammanfattning

Med PI har du redan enormt värdefull information om din nya medarbetare, lite som en genväg för att förstå hur du bäst leder dem. Se till att dra nytta av det för att ge er relation en flygande start!

Oavsett om du redan är en befintlig kund idag eller en potentiell framtida kund, kontakta oss om du är nyfiken på att förstå mer om hur du kan inspirera dina medarbetare med hjälp av persondata.

 

Du är välkommen att kontakta din nuvarande Predictio-kontakt alternativt info@predictio.com så hjälper vi dig!

Vänliga hälsningar,

Predictio Teamet