Selling Skills Assessment (SSAT)

VARFÖR SSAT?

Hur bra är din säljteknik?

Lär känna dina styrkor och identifiera dina svagheter.

Selling Skills Assessment Test (SSAT) är ett diagnostiskt test som objektivt bedömer säljteknik på individ-, team och organisationsnivå och identifierar styrkor och förbättringsområden.

SSAT hjälper därför säljledningen att kvantifiera de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna genomföra ett kundfokuserat och strategiskt sätt att sälja.

VAD ÄR SSAT?

SSAT är en online undersökning som innehåller 25 scenariobaserade frågor. Frågorna utvärderar de fem kritiska säljfärdigheterna som behövs för att framgångsrikt kunna använda en kundfokuserad och konsultativ säljteknik som bygger på att:

  • Bygga förtroende och trovärdighet
  • Identifiera kundens behov
  • Presentera produkter / tjänster och formulera deras värde
  • Hantera invändningar och uppnå överenskommelse
  • Skapa långsiktiga kundrelationer med effektiv positionering
säljteknik

VEM ANVÄNDER SSAT?

SSAT skickas till ett säljteam innan de deltar i Predictive Index-utbildningen Customer Focused Selling (CFS). Resultatet ger en inblick i vilka säljkompetenser de individuella deltagarna och utbildaren ska fokusera mest på under utbildningen för att förbättra sin säljteknik.

Utvärderingen skickas ut igen till säljteamet 6 månader efter utbildningen för att se deltagarnas utveckling och framgång. Resultatet hjälper även säljledningen att identifiera de områden de individuella säljarna bör fokusera på.

VILKET VÄRDE GER SSAT?

När SSAT används tillsammans med PI Behavorial Assessment och KPI:er för de enskilda säljarna får försäljningsledningen en fantastisk inblick i varför vissa säljare är högpresterande och andra inte.

Det ger också säljledningen och de enskilda säljcheferna en beprövad metod för att förstå och coacha sina säljare för att uppnå sina säljmål och övergripande affärsmål.