PI® Teamutbildning för ledare

Upptäck er Teamtyp och designa för strategisk handlingskraft för att nå era teams mål.

 

Vår High Performance Series är en teamutbildning för ledare. Den är uppdelad i två delar, skapad för att få alla team att prestera optimalt, oavsett förutsättningarna som råder och skapad exklusivt för våra PI Design användare. Serien ger dig insikter i hur man skapar enade team som hjälper och litar på varandra mot att nå sina mål tillsammans som ett team.

Workshop serien är uppdelad i två delar:

1. Upptäcka er Teamtyp

2. Designa för strategisk handlingskraft

Du kan ladda ner en High performance Series brochure här

Upptäcka er Teamtyp

I första delen kommer ni att Upptäcka er Teamtyp, och i denna del av serien kommer belysa hur ert team kommunicerar, tar beslut och löser problem. Ni kommer att få insikter i hur specifika medlemmar i teamet motiveras och arbetssätt, och upptäcka gruppen gemensamma ”Teamtyp”. Samtidigt kommer ni att förstå hur gruppens gemensamma arbetssätt, styrkor, utmaningar och ni kommer få en tydlig utvecklingsplan för att arbeta bättre tillsammans som ett team.

Designa för strategisk handlingskraft

I andra delen kommer ni att lära er Designa för strategisk handlingskraft. Baserat på insikterna i första delen får ni här en djupare förståelse för hur ert team är i förhållande till sina mål. Många team är inte medvetna om att de arbetar på ett sett som inte är i linje med sina mål. Dessa splittringar kan begränsa gruppens möjlighet att nå sina mål. Genom att kartlägga gruppens naturliga styrkor i förhållande till deras mål, exponeras dessa splittringar och möjliga åtgärder som kan implementeras för att förena teamet. Eftersom ett engagerat enat team med gemensamma direktiv har den bästa möjligheten att nå sina målsättningar.

EFTER UTBILDNINGEN FÅR DELTAGARE:

Upptäck er Teamtyp

  • Förståelse för ditt teams naturliga identitet
  • Etablera ett gemensamt språk för att kommunicera effektivt som grupp
  • Identifiera vad som behövs föra att skapa långvarig harmoni i gruppen

 

Designa för strategisk handlingskraft

  • Etablera samsyn kring teamets kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Få klarhet i varje teammedlems roll och ansvarsområden för att kunna nå målen
  • Exponera splittringar mellan strategiska mål och gruppens naturliga styrkor.
  • Lära er konceptet av att kunna ’stretcha’ skickligheter för att kunna förbättra dess prestation.

VEM BÖR DELTAGA?

Ledningsgrupper eller standard teams med 6-10 medlemmar som har ett intresse av att få en djupare förståelse för deras team och skapa relaterade handlingsplaner för att drastiskt förbättra deras prestationer. Exklusivt skapad för våra PI Design användare.

HIGH PERFORMANCE SERIES – översikt

Om Upptäck er teamtyp och designa en strategisk plan för att nå era målsättningar
Var? Virtuell eller fysisk (in-house)
Mötesplats Online eller fysisk lokal
Vem? Teams bestående av 6-10 deltagare

 

 

 

 

 


Kontakta oss för priser
och kontakta oss för att anmäla er samt om ni önskar mer information på info@predictio.com

VILL DU VETA MER?