Tester

Team Discovery

Teamutveckling1-1

Hur fungerar Team Discovery?

Att bygga ett sammanhållet team är lättare sagt än gjort. Du behöver ha tillgång till rätt verktyg för att först och främst förstå vilken typ av team du har – och först då kan du börja optimera det. Läs mer om hur viktigt det är med kontinuerlig teamutveckling här.

Team Discovery skapades efter en storskalig empirisk studie baserad på PI Behavioral Assessment resultat från över 125 000 medarbetare från mer än 20 000 teams. Studien resulterade i 9 olika Teamtyper, baserat på kombinationen av teammedlemmarnas grundläggande drivkrafter och beteenden. I samband med detta skapades även 10 olika strategityper baserat på 20 olika strategiska prioriteringar.

Teamtyp

Team Discovery genererar en Teamtyp för teamet i fråga där teamets styrkor och utmaningar visas. Här visas även tips för aktiviteter och stöd för att hjälpa teamet inom till exempel förändring, tillväxt och feedback eller helt enkelt samarbetet och dynamiken.

Strategityp

Därefter väljer teamet sina strategiska prioriteringar som de ska fokusera på för att nå sina mål. En Strategityp genereras baserad på de valda strategiska prioriteringarna. Dessa kopplas sedan ihop med teammedlemmarnas beteende och teamet får konkreta rekommendationer för hur de ska nyttja sina styrkor och hantera sina utmaningar.

TeamDiscovery

Varför Team Discovery?

Team Discovery ger er, genom vetenskapligt underbyggd funktionalitet, konkreta rekommendationer på hur ni kan förbättra era teams arbetssätt och kultur. Verktyget skapar förutsättningar för ökad tillit och engagemang samt ger er en tydlig väg framåt.

 

Läs om vetenskapen bakom Team DiscoveryOpens a new window
Boka en demo av Team Discovery