10 konkreta tips hur du kan öka motivationen och känna inspiration på jobbet!

_DSC8864-Verbessert-RR

 

Att stiga upp varje dag och känna en genuin passion för vårt arbete är något vi alla strävar efter. Att hitta den gnista som ger oss energi, drivkraften som får oss att överkomma utmaningar och känslan av uppfyllelse när vi når våra mål. Men vad kan vi egentligen själva göra för att känna oss inspirerade och motiverade på arbetet?

I denna ständigt föränderliga arbetsmiljö, där vi hela tiden möter olika utmaningar och möjligheter, är frågan om motivation och inspiration central. Hur kan vi skapa en arbetsplats där varje individ känner sig motiverad och inspirerad? 

Nedan utforskar vi just den frågeställningen – hur du kan öka din motivation och känna dig inspirerad på jobbet. 

 

1. Förstå dina individuella drivkrafter

För att öka motivationen måste du förstå vad som verkligen driver dig. När du är medveten om dina personliga drivkrafter blir det lättare att hitta meningsfullhet i ditt arbete och skapa mål som verkligen betyder något för dig. Ett sätt att skapa förståelse för dina drivkrafter är att arbeta med assessments som mäter just drivkrafter. Det finns ett urval av assessments på marknaden som mäter detta, säkerställ bara att det du väljer har hög validitet, reliabilitet och mäter just drivkrafter.  Vår rekommendation är PI Behavioral Assessment som fokuserar på drivkrafter som har betydelse i arbetssammanhang. 

 

2. Tydlig kommunikation om mål

Klara och tydliga mål ger en riktning att arbeta mot och skapar en känsla av syfte. När du vet varför ditt arbete är viktigt och hur det bidrar till övergripande mål, blir det enklare att engagera dig och känna dig inspirerad. Är detta kanske något du själv kan styra över och sätta dina egna mål, eller ska du initiera dialog med din närmsta chef och resten av teamet?

 

3. Främja samarbete 

Samarbete skapar en positiv arbetsmiljö, bidrar till motivation och möjliggör att ni som kollegor inspirerar varandra, men det är tyvärr inte helt enkelt att skapa välfungerande samarbete. För att främja gott och effektivt samarbete behöver du förstå dina egna och andras styrkor och hur de kan komplettera varandra. Detta sker i det dagliga samarbetet, dialogerna och teammöten, men det finns även andra sätt att göra det med större intention och verkligen fokusera på att förbättra och främja samarbetet. Ett sätt att göra detta är att använda verktyg såsom Team Discovery  som ger insikter om teamets dynamik och främjar en kultur av ömsesidig förståelse.

 

4. Anpassa uppgifter efter arbetsstil

Eftersom vi har olika drivkrafter kommer vi även motiveras och känna oss inspirerade av olika typer av arbetsuppgifter. Att ha arbetsuppgifter som matchar din arbetsstil gör att du kan arbeta mer effektivt och njuta av ditt arbete. När du förstår din arbetsstil kan du optimera arbetsmiljön för att maximera din potential och trivsel. Ett sätt att lyckas med detta är att använda assessments så som tidigare nämnt PI Behavioral Assessment för att förstå vad som motiverar och driver dig, i kombination med assessments som tittar på hur ett specifikt jobbs arbetsuppgifter matchar med dessa drivkrafter, såsom PI's kravprofil. 

 

5. Tydlig feedback och uppmuntran

Regelbunden feedback ger inte bara vägledning för förbättring utan visar och skapar även en känsla av uppskattning. Uppmuntran och erkännande ökar motivationen genom att skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö. Diskutera med ditt team och de personer du samarbetar med hur ni kan inkludera detta i er vardag. Glöm inte att föregå med gott exempel, då kommer det ofta tillbaka!

 

6. Skapa utmaningar och utvecklingsmöjligheter

Att ha meningsfulla utmaningar och möjligheter till personlig utveckling håller arbetet intressant och givande. Genom att identifiera och utnyttja dina styrkor kan du skapa en arbetsmiljö som främjar kontinuerlig tillväxt. Detta är inte bara aktuellt för nya arbetsuppgifter och ansvarsområden, men även för att arbeta på din personliga utveckling som medarbetare, kollega eller ledare. Vi kan alltid utvecklas, men för att göra det på bästa sätt behöver vi starta med självinsikt om vad som är våra styrkor, samt potentiella utmaningar. Ett tips är att slutföra ett PI Behavioral Assessment och sedan reflektera och diskutera rapporten Guide personlig utveckling med en person i din närhet. 

 

7. Balans mellan arbete och människa

Att förstå och respektera balansen mellan arbete och personliga behov är avgörande för långsiktig trivsel. Att ha en holistisk syn på välbefinnande främjar en balanserad arbetsmiljö och hållbar motivation. Hur arbetar du med balansen mellan arbete och fritid? Finns det något du bör ändra eller tänka mer på framöver?

 

8. Hantera konflikter konstruktivt

Konflikter är oundvikliga, men att hantera dem på ett konstruktivt sätt är avgörande. Det finns verktyg som genom att förstå individuella beteendemönster och strategier för konfliktlösning förebygger konflikter, detta genom att skapa en anpassad strategi för att hantera och lösa oenigheter på ett konstruktivt sätt i teamet. Genom att fokusera på och prata om vad teammedlemmarna uppfattar som konflikter och vilka preferenser som de har för att lösa dem är ett bra ställe att starta på. Detta kan bland annat göras i en workshop där ni kan välja att ha en del som fokuserar just på konflikter. 

 

9. Fira framsteg och måluppfyllelse

Regelbundna firanden och erkännanden skapar en positiv arbetskultur och stärker känslan av prestation. Att fira små och stora framsteg bidrar till en ökad känsla av engagemang och tillfredsställelse. Reflektera själv och diskutera med ditt team om hur ni kan fira ordentligt framöver!

 

10. Kontinuerlig utveckling och anpassning

Att omfamna kontinuerlig utveckling och anpassning håller arbetet intressant och aktuellt. Detta kan göras på flera olika sätt, ta dig tiden att sitta ned och reflektera över hur detta kan se ut för just dig i din karriär. 

 

Sammanfattningsvis

Att öka motivationen och känna inspiration på jobbet handlar om att skapa en arbetssituation som passar just dig. Genom att aktivt arbeta med ovan tips är du ett steg närmare att komma dit!

Du är självklart mer än välkommen att höra av dig till oss om du närmare vill diskutera hur vi kan hjälpa dig eller din organisation med detta!