Är “The Great Resignation” också något som håller dig vaken om natten?

Om inte, kanske du har varit bland de lyckliga få som inte har påverkats av det. Men många organisationer kämpar för att försöka förstå varför deras medarbetare lämnar, trots att de investerar så mycket resurser för att få dem att stanna. Vi är står kvar med den stora frågan; vad skulle egentligen få dem att stanna? PI har skapat en rapport som beskriver hur ledare i USA tacklar The Great Resignation och hur vi kan framtidssäkra våra organisationer – med talangoptimering. Om du är intresserad av hela ”State of Talent Optimization” rapporten kan du läsa den HÄR.

 

blog_d

 

En av slutsatserna

Kan ledare ge sina medarbetare en anledning att stanna?
Ja – men det kräver ett aktivt tillvägagångsätt.

  • Uppmärksamma dina medarbetare
  • Anta inte att deras engagemang är för evigt.
  • Bekräfta värdet de tillför organisationen och hjälp dem skapa en framtid de kan vara stolta över.

 

Baserat på denna slutsats, vad gör din organisation i dag för att säkerställa att dina anställda inte bara tjänar organisationens syfte, utan att ni också hjälper till att uppfylla deras behov och hjälpa dem att hitta mening och stolthet i det de gör?

 

Rekommenderade tillvägagångsätt

Det finns givetvis flera olika tillvägagångsätt till detta, men vi är övertygade om att det första steget bör vara att skapa medvetenhet om dina medarbetares individuella behov. Om vi verkligen förstår våra medarbetares drivkrafter och behov är det mycket lättare för oss att se till att vi faktiskt behandlar dem som de vill bli behandlade. Att vi ger dem de ansvar, belöningar och utvecklingsmöjligheter som personen verkligen motiveras av, inte bara det som står i vår policy. Om vi gör detta och behandlar dem som de individer de är, är det inte mer troligt att vi tillsammans skapar en situation där de gärna stannar och vi är glada att de stannar?

 

Vi ser fantastiska resultat för våra kunder som aktivt arbetar på detta sätt med sina medarbetare. Något som bekräftas i PIs rapport, som finner att företag som arbetar med Talent Optimization blivit signifikant mindre påverkade av The Great Resignation än andra organisationer.

 

Nästa steg

Arbetar du redan idag aktivt med att möta dina medarbetares behov genom Talent Optimization? Bra, vi applåderar dig! Kontakta gärna oss på info@predictio.com för att diskutera hur du ytterligare kan utnyttja PIs verktyg, vi är alltid glada när du hör av dig.

 

Om du fortfarande tittar runt och försöker avgöra var du ska börja och vad du ska göra? Skriv till oss så kan vi diskutera din organisation och dina behov, och hur vi kan hjälpa dig att arbeta ännu mer målmedvetet med din talang och därigenom få dem att stanna och utvecklas med din organisation.

 

Allt vårt bästa
Predictio Teamet