PI-systemet

PI-systemet är The Predictive Indexs lösning till talangoptimering och används för företag som vill arbeta strategiskt med sina medarbetare och sin organisation kopplat till deras affärsstrategi.

PI-systemet används för att skapa effektiva team, utveckla medarbetare och chefer samt attrahera rätt personer vid rekrytering för att ständigt generera bättre affärsresultat. Systemet är en av de mest moderna och globala SaaS-lösningarna på marknaden.

Med de fyra olika modulerna i PI-systemet kan du och din organisation knyta samman er affärsstrategi med chefers och medarbetares talanger.

Modulerna i PI-systemet:

PI-systemet

Rekrytering

Attrahera, utvärdera, tillsätt och introducera rätt kandidat

PI-systemet

Leda & Inspirera

Motivera och engagera chefer, ledare och team

PI-systemet

Teamutveckling

Säkra att era teams är överens om affärsstrategin och skapa effektiva teams som levererar resultat

PI Basic – Innehåller modulerna Tillsätt & Inspirera

Licens och certifiering för PI-lösningen

Licensavtal

För att kunna använda PI-lösningen behöver er organisation teckna ett licensavtal. Vår transparanta prismodell baseras på en årlig licens med obegränsat användande av verktygen. Den totala PI-investeringen bygger på antal anställda i organisationen, antalet ni önskar certifiera i verktygen och vilka verktygsmoduler ni önskar använda. När ni jobbar med Predictio och The Predictive Index får ni därför en tydlig kostnadsöverblick redan från början.

Certifiering

Minst en person i organisationen behöver PI-certifieras för få lov att använda modulerna och säkerställa att ni har kunskapen för att på bästa sätt dra nytta av kraften i PI-lösningen.

Integrera PI-systemet med HRIS eller ATS

The Predictive Index erbjuder en API som kopplar PI-systemet med ett annat system, exempelvis ett Applicant Tracking System (ATS) eller Human Resources Information System (HRIS).

Genom en sådan integration med ett HR-system får ni möjlighet att integrera PI-systemet på exakt det sätt ni har behov så att ni uppnår en effektiviserad rekryteringsprocess.

Själva integrationsprocessen utförs av en integrationsspecialist som ni anlitar.

Vill du veta mer om hur ni kan integrera PI-systemet med ert HRIS eller ATS? Kontakta oss eller läs en mer detaljerad teknisk beskrivning här: https://www.predictiveindex.com/integrations/

PI och GDPR

Naturligt följer PI systemet GDPR, läs mer om detta på The Predictive Index egna hemsida här. Ifall ni har några ytterligare frågor relaterat till hur PI arbetar med DGPR vänligen kontakta Dorte Eghave.