PI® VAD DRIVER MÄNNISKOR

Vad är det som ger produktiva, högpresterande team en konkurrensfördel?

Svaret är enkelt: samarbete. Utmaningen ligger i hur man får till det. Samarbete är kritiskt för att kunna skapa en stark kultur och leverera resultat, nyckeln till att komma dit börjar med självinsikt.

Utbildningen “Vad driver människor” ger dina medarbetare och chefer de verktyg de behöver för att ytterligare fördjupa självinsikten kring beteendet och hur de kompletterar varandra i gruppen.

 

Ladda ner Vad driver människor broschyren här

Vad kommer ni som deltar att lära er?

  • Förstå hur ens egna behov och beteenden påverkar samarbete med kollegor, medarbetare och kunder.
  • Först hur ni bäst nyttjar varandras styrkor för att komplettera varandra och därmed lättare nå gemensamma mål.
  • Ha ett gemensamt och objektivt vokabulär för att beskriva gruppmedlemmars behov och beteenden.
  • Respektera och uppskatta den mångfald av behov och beteenden som finns på en arbetsplats.

Vem bör delta?

  • Chefer och ledare på alla nivåer
  • Medarbetare med intresse för ledarskap och självutveckling

Information

Längd 1/2 dag
Om Grunderna i PI, hur fungerar människor?
Hur? In-house utbildning
Mötesplats Virtuellt eller fysiskt
Vem? Primärt för ledare/chefer, men medarbetare på alla nivåer med ett intresse för PI kan deltaga

 

Kontakta oss för priser

Hur ser formatet ut?

En halvdag med en av våra erfarna konsulter. Utbildningen inkluderar presentationer, individuella reflektioner och gruppuppgifter för bästa möjliga upplevelse och lärande.

Vill du veta mer?