Våra lösningar

Our Solutions

PI-systemet är The Predictive Indexs lösning till talangoptimering och används för företag som vill arbeta strategiskt med sina medarbetare och sin organisation kopplat till deras affärsstrategi.
sub-page-banner

Modernaste SaaS-lösningarna på marknaden

PI-systemet används för att skapa effektiva team, utveckla medarbetare och chefer samt attrahera rätt personer vid rekrytering för att ständigt generera bättre affärsresultat. Systemet är en av de mest moderna och globala SaaS-lösningarna på marknaden.

Med de fyra olika modulerna i PI-systemet kan du och din organisation knyta samman er affärsstrategi med chefers och medarbetares talanger.

Modulerna i PI-systemet

Ledarskap
Rekrytering
Rekrytera och onboarda ny personal som matchar era roller. Attrahera och identifiera talanger för att säkra successionsplanering.
Ledarskap
Leda och inspirera
Säkra en låg personalomsättning och öka engagemang och motivation. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Kontakta oss

Från rekrytering till att stärka och utveckla ledare, medarbetare och team. Skapa lönsamma resultat med PI, vår marknadsledande helhetslösning.
Kontakta oss så berättar vi hur vi hjälper dig skapa engagerade medarbetare, ledare och team.

Licens och certifiering för PI-lösningen

Licensavtal

För att kunna använda PI-lösningen behöver er organisation teckna ett licensavtal. Vår transparanta prismodell baseras på en årlig licens med obegränsat användande av verktygen. Den totala PI-investeringen bygger på antal anställda i organisationen, antalet ni önskar certifiera i verktygen och vilka verktygsmoduler ni önskar använda. När ni jobbar med Predictio och The Predictive Index får ni därför en tydlig kostnadsöverblick redan från början.

Integrera PI-systemet med HRIS eller ATS

The Predictive Index erbjuder en API som kopplar PI-systemet med ett annat system, exempelvis ett Applicant Tracking System (ATS) eller Human Resources Information System (HRIS).

Genom en sådan integration med ett HR-system får ni möjlighet att integrera PI-systemet på exakt det sätt ni har behov så att ni uppnår en effektiviserad rekryteringsprocess.

Själva integrationsprocessen utförs av en integrationsspecialist som ni anlitar.

Vill du veta mer om hur ni kan integrera PI-systemet med ert HRIS eller ATS?

Kontakta oss eller läs en mer detaljerad teknisk beskrivning här:

https://www.predictiveindex.com/integrations/

PI och GDPR

Naturligt följer PI systemet GDPR, läs mer om detta på The Predictive Index egna hemsida här. Ifall ni har några ytterligare frågor relaterat till hur PI arbetar med DGPR vänligen kontakta Dorte Eghave.

Få en gratis demo av

PI-lösningen!*

* Erbjudandet gäller endast för dig som undersöker en potentiell användning av våra
assessments i din organisation. Predictio förbehåller sig rätten att välja vilka personer som
kommer att erbjudas att prova våra assessments gratis.
 Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Aktuellt