PI Behavioral Assessment

VARFÖR PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

Förstå vad som driver människor

Forskning visar att användning av personlighetstest ökar förutsägbarheten för framtida jobbprestation. Desto bättre en persons naturliga drivkrafter och behov matchar en viss roll – desto bättre arbetsglädje och prestation. När du använder PI Behavioral Assessment kan du därför lättare förstå sökandes och medarbetares drivkrafter.

The PI Behavioral Assessment mäter drivkrafter, behov och beteende

PI Behavioral Assessment används till rekrytering och utveckling av medarbetare på alla nivåer. Det används även till team- och organisationsutveckling och förändringsledning. Således kan PI personlighetstestet användas i hela organisationen på många olika sätt.

DNV certifiering

PI Behavioral Assessment är granskat av det internationalla kvalitetssäkringsföretaget DNV. Detta efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations). PI Behavioral Assessment är certifierad för användning inom rekrytering och succession planning.

Med denna certifieringen vet Predictios kunder, deras medarbetare, chefer och kandidater därför att PI Behavioral Assessment är ett tillförlitligt test som håller mycket hög kvalité både i Sverige och internationellt. PI Behavioral Assessment är således ett test som är certifierat för validitet, reliabilitet och objektivitet. Läs mer.

Du kan även ta del av vilka andra tester som blivit certifierade av DNV här. 

personlighetstest

VAD ÄR PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

PI Behavioral Assessment™ är ett personlighetstest som mäter en individs drivkrafter,  behov och beteende.

PI Behavioral Assessment har använts av tusentals företag och organisationer globalt i mer än 60 år för att integrera talangstrategier med affärsstrategier.

VAD MÄTER PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

DOMINANT: Drivkraften till att utöva sitt inflytande över personer eller händelser

UTÅTRIKTAD: Drivkraften till socialt samspel med andra människor

TÅLAMOD: Drivkraften till förutsägbarhet och stabilitet

FORMELL: Drivkraften att anpassa sig efter regler och strukturer

personlighetstest

VEM ANVÄNDER PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

PI Behavioral Assessment används av HR och ledare på alla nivår som certifieras i hur PI används för att:

 • Anställa och befordra
 • Bli bättre på att leda och motivera teams
 • Skapa välfungerande arbetsrelationer
 • Bygga stark teamdynamik

HUR ANVÄNDS PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

 • Skapa kravprofiler som matchar företagets behov
 • Välja kandidater på alla nivåer som bäst matchar företagets roller
 • Från början förstå en persons drivkrafter
 • Bygga välfungerande team och avdelningar
 • Coacha och motivera medarbetare
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Utveckla och befordra medarbetare och ledare
 • Kommunicera mer effektivt med individer och grupper

VILKET VÄRDE GER PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?

PI Behavioral Assessment ger stora som små företag och organisationer från olika brancher:

 • Ett beprövat test som är granskat och certifierat av DNV-GL (Det Norske Veritas) i Sverige och Norge efter de strikta kraven från EFPA’s utvärderingsmodell (The European Federation of Psychologists’ Associations).
 • Ett personlighetstest som kan användas både till rekrytering och befordran och till att motivera och utveckla medarbetare på individ- och teamnivå.
 • Ett objektivt sätt att definiera vad som krävs i en roll och vilka drivkrafter som behövs för båda nya och existerande roller.
 • Ett gemensamt språk och utvecklingsfokus för HR och ledare.
 • Transparent pris med obegränsat användande genom en årlig licenskostnad baserad på antal medarbetare.

ÄR DU REDAN KUND? LOGGA IN I PI-SYSTEMET HÄR:

VIDEO: VAD ÄR PI?

Lär dig mer om hur du kan integrera PI Behavioral Assessment i ditt dagliga arbete

VILL DU VETA MER OM PI BEHAVIORAL ASSESSMENT?