RecRight® videointervju

VARFÖR VIDEOINTERVJU?

Att gallra ansökningar, boka (och omboka) telefon/fysiska gallringsmöten och hålla den första intervjun är mycket tidskrävande. RecRight ersätter dessa delar och gör det möjligt att ställa de viktigaste frågorna genom en videointervju (t.ex. arbetsprovs-/värderingsfrågor) till fler kandidater på kortare tid. Samtidigt kortas tillsättningstiden (time to fill) och relevanta kollegor blir delaktiga tidigt i rekryteringsprocessen.

VEM ANVÄNDER VIDEOINTERVJUER?

RecRight används av HR service centres, lokal HR, rekryterande chefer och/eller medarbetare.

VAD ÄR EN VIDEOINTERVJU?

RecRight är ett snabbt och enkelt webbaserat verktyg för videointervju. Kandidater kan spela in svar när och hur många gånger som helst från en dator, smartphone eller tablet. Allt man behöver är en kamera och internetanslutning.

VILKEN AFFÄRSNYTTA GER EN VIDEOINTERVJU?

RecRight används av offentliga och privata bolag i alla storlekar och branscher för att:

 • Spara 70-90% tid genom att ”ersätta” telefon-/fysiska intervjuer med videointervjuer.
 • Ställ de viktigaste frågorna först istället för sist: utvärdera kandidaters arbetsprov, motivation, värderingar, nyckelkunskaper och hur de presenterar sig.
 • Öka flexibiliteten genom att gallra ansökningar när chefer har tid istället för i bokade intervjuer.
 • Skapa en mer positiv kandidatupplevelse då de kan svara när de har tid och ta om sitt svar hur många gånger som helst.
 • Stärka employer branding när kandidater kan ”möta” sin framtida arbetsgivare och få en känsla för företagskultur/värderingar i förväg.
 • Stödja rekryterande chefer och kvalitetssäkra med förinspelade favoritvideor.
 • Presentera de bästa kandidaterna för klienter eller rekryterande chefer genom en videointervju.
 • Engagera klienter/linjechefer/medarbetare att kommentera/rösta på videor.
 • Integrera med rekryterings-/kandidatsystem (ATS).
 • Skaffa total kostnadskontroll över verktyget med årlig obegränsad licensavgift baserad på antal anställda.

HUR GÖR MAN EN BRA VIDEOINTERVJU

Det första man bör tänka på är att inspela videofrågor, det ger kandidaten tidig inblick av sin arbetsgivare. En videointervju är ett lockande verktyg för att presentera hur ditt företag skiljer sig från konkurrenterna. Efter ett kort introducerande videoklipp bör man ställa 2-5 frågor.

Vanliga intervjufrågor är

 • Berätta om dig själv.
 • Beskriv kort din tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Varför har du sökt detta jobb?

Ju mer utmanande position desto specifikare bör frågorna vara.

HUR BÖR MAN BETE SIG FRAMFÖR KAMERAN?

 • Belysning: Undvik att ha ett ljust fönster bakom dig, då kommer ditt ansikte synas mycket klarare.
 • Röstvolym: Tala med en hög och tydlig röst. Det kan löna sig att öva några gånger innan man ger sig på den slutgiltiga videoinspelningen.
 • Genom att vara dig själv skapar du stärk trovärdighet och ger en genuin bild av dig och ditt företag.
 • Använd kreativitet genom att filma dina omgivningar på kontoret, det ger kandidaten möjlighet att bekanta sig med utrymmen.

ANNAN INFORMATION MAN BÖR INKLUDERA?

 • Nämna en deadline för videosvaret redan när du skickar ut inbjudan.
 • Berätta gärna i platsannonsen att en videointervju kommer vara en del av rekryteringsprocessen.
 • Uppmana kandidaterna att svara kortfattat, tiden bör helst inte överskrida 2 minuter.