TEAMUTVECKLING

SKAPA TEAM SOM KAN LEVERERA FANTASTISKA RESULTAT

Ett team kan ha svårigheter med att uppnå resultat och förväntningar, speciellt i den situation som många organisationer befinner sig i just nu. Ofta är inte orsaken brist på kunskap och kompetens. Det beror istället på för låg nivå av tillit till varandra och omgivningen samt att samsyn kring strategiska prioriteringar saknas.

I ett effektivt team är engagemanget och produktiviteten hög. För, i ett sådant team, finns tilliten, medvetenheten om varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit?

Med Team Discovery, en del av Predictive Index-plattformen, kan vi med hjälp av vetenskapligt underbyggd funktionalitet, jobba med teamutveckling och sammanställa data om personers drivkrafter, behov och beteenden och tillslut koppla samman detta med er affärsstrategi.

STÄRK INSIKT OCH SAMSYN I ETT TEAM

Team Discovery är ett verktyg som används inom talangoptimering och teamutveckling. Det hjälper dig att skapa riktning och avvärja hinder för era team genom att fokusera på hur de kommunicerar och agerar. Det hjälper helt enkelt era team att lyckas.

Team Discovery stärker ett teams insikt och samsyn genom att fokusera på fyra områden:

Skapa effektiva team

HUR FUNGERAR TEAMUTVECKLING MED TEAM DISCOVERY?

Team Discovery visualiserar och jämför ett teamets mål och deras beteendekultur.

Varje team får en så kallad Team Type, som tydliggör gruppens dynamik, möjligheter och saker de bör tänka på. Det möjliggör ett gemensamt språk och ökad förståelse för hur teammedlemmarna kompletterar varandra.

Därefter väljer teamet vilka strategiska prioriteringar de ska göra för att kunna leverera på bästa sätt och får en så kallad Strategy Type, Dessa prioriteringar kopplas ihop med teamets beteendekultur och får konkreta rekommendationer för hur de ska nyttja sina styrkor och ta tag i sina utmaningar för att lyckas.

Teamutveckling

Varför Team Discovery?

Team Discovery ger dig, genom vetenskapligt underbyggd funktionalitet, konkreta rekommendationer på hur ni kan förbättra era teams arbetssätt och skapa en kultur som möjliggör att de får jobbet gjort tack vare hög tillit och engagemang och en tydlig väg framåt.

Är du intresserad av att läsa om vetenskapen bakom Team Discovery kan du läsa mer här.

Teamutveckling

Vill du veta mer?

Skapa effektiva team

Boka Demo

Teamutveckling