Talangoptimering för HR-Ledare

Påverka verksamheten med talangoptimering

Med rätt verktyg och ramverk kan du som HR-ledare leverera strategiska insikter som kommer att leda viktiga företagsbeslut, stödja ledare och medarbetare och se till att alla i din organisation stöttar din affärsstrategi.

PI visar dig hur samt ger dig verktygen och möjligheterna att kunna utföra detta.

En viktig del av talangoptimering är tillämpningen av data där PI-systemet låter dig samla in och använda dessa uppgifter till att:

  • Mäta engagemang och beteende i hela din organisation.
  • Anställa med syfte och prioritera kandidater med rätt beteendemässig och kognitiv matchning för din organisation.
  • Värna om Employer Branding genom att bygga och upprätthålla en stark kultur.
  • Öka engagemang och produktivitet samtidigt som personalomsättningen minskar.

Talangoptimeringens tre kategorier:

PI-systemet

Rekrytering

Använd objektiv information för att anställa rätt personer som stöttar din affärsstrategi och bidrar till en framgångsrik organisation.

PI-systemet

Leda & Inspirera

Förbättra din medarbetaromsättning. Säkerställ att dina medarbetare är engagerade och inspirerade och därmed presterar bäst.

PI-systemet

Teamutveckling

Designa en talangstrategi som stämmer överens med din affärsstrategi. Se till att rätt ledare är på plats, liksom rätt kultur.

Kontakta oss idag för att veta mer om hur Predictio och PI kan hjälpa er organisation!