Talangoptimering för företagsledare

Affärsstrategier driver inte sig själv – människor driver dem

Som företagsledare är ditt mål att driva resultat.

Oavsett vilken organisation du är i, drivs dina resultat av människor.

Om dina medarbetare inte stöttar organisationens strategi är det förmodligen anledningen till att organisationen inte når sina mål.

En VD:s utmaningar

Kämpar du för att motivera dina medarbetare, behålla dina bästa talanger och bygga högpresterande team?

Du är inte ensam. I Predictive Index:s årliga CEO Bechmarking Report undersöktes 156 VD:ar, ordföranden och direktörer. Rapporten visade att 4 av deras 5 största affärsutmaningar var relaterade till talangoptimering.

Det är ditt uppdrag som företagsledare att se till att ditt företag placerar dina talanger i en optimal position för att skapa önskade affärsresultat.

företagsledare
Annual CEO Benchmarking Report, The Predictive Index

 Tillsätt rätt personer i rätt roller i din organisation

De flesta företag skapar en affärsstrategi och bestämmer vilka affärsresultat de vill uppnå. Dock glömmer de ofta att se på vem dvs vilka medarbetare som behövs på vilken plats för att nå målen.

Du kan inte gissa när det gäller teambuilding och kultur – du måste ha ett datadrivet och strategiskt upplägg. Och det är där PI kommer in i bilden.

Integrera din affärsstrategi med din talangstrategi

Talangoptimeringens fyra kategorier:

PI-systemet

Rekrytering

Använd objektiv information för att anställa rätt personer som stöttar din affärsstrategi och bidrar till en framgångsrik organisation.

PI-systemet

Leda & Inspirera

Förbättra din medarbetaromsättning. Säkerställ att dina medarbetare är engagerade och inspirerade och därmed presterar bäst.

PI-systemet

Team

Designa en talangstrategi som stämmer överens med din affärsstrategi. Se till att rätt ledare är på plats, liksom rätt kultur.

Vill du veta hur Predictio och PI kan hjälpa din organisation?