Successionsplanering

Öka tillväxt i företaget genom successionsplanering

Successionsplanering är en långsiktig säkerhet för ditt företag. Detta är den sista delen av Tillsätt-funktionen i PI-systemet.

Här säkerställer du att dina talanger är på rätt plats för att kunna lyckas med affärsstrategin.

PI Job Assessment

Använd PI Job Assessment för att skapa en PI Kravprofil så att du kan identifiera vilka drivkrafter, beteenden och kognitiv förmåga ni anser krävs för nyckelrollerna i organisationen.

kravprofil

PI kravprofil

Identifiera vilka medarbetare i din organisation som bäst matchar PI Kravprofilerna för nyckelrollerna genom att jämföra medarbetarnas drivkrafter och kognitiva förmåga med kraven i rollerna.

Få strategiska insikter om dina medarbetare

Använd de strategiska verktygen och rapporterna i PI-systemet för att säkerställa att du befordrar och anställer de personer som bäst kommer att kunna driva företagsstrategin framåt.

Skapa utvecklingsplaner för dina medarbetare för att förstå hur de ska ledas och engageras för få dem att trivas och därmed fasthållas i organisationen. Använd Guide ledningsstrategier eller en av de andra tillgängliga guiderna i PI-systemet.

PI-utbildningar

Vill du ha en demo av Tillsätt-modulen?