Rekrytering

Rekrytera med bättre resultat

Precisera din rekryteringsprocess och attrahera de rätta kandidaterna med hjälp av Tillsätt-modulen i PI-systemet.

Anställ rätt! Titta inte endast på vilken kunskap och erfarenhet som behövs i en roll.

PI Job Assessment

Använd PI Job Assessment™ (PI JA) för att identifiera vilka drivkrafter, beteenden och kognitiv förmåga den specifika rollen kräver.

kravprofil

PI Kravprofil

Resultatet från PI Job Assessment sammanställs i en kravprofil. Här ser du önskade beteenden, drivkrafter och kognitiv förmåga för rollen. Du kan skapa en kravprofil-rapport med nyckelord som du kan använda i jobbannonsen för att attrahera relevanta kandidater. Inte bara med de rätta erfarenheterna utan också med de rätta drivkrafterna som behövs för att lyckas bäst i rollen.

PI Assessments

Låt kandidaterna göra PI Behavioral Assessment™ och PI Cognitive Assessment™ för att förstå varje kandidats naturliga drivkrafter, beteenden och kognitiva förmåga.

Jämför kandidater med kravprofilen

Kandidaternas resultat jämförs med kravprofilen. Du kan nu enkelt identifiera och förstå hur varje kandidats drivkrafter och beteenden matchar med rollen!

PI Intervjuguide

Under intervjun kan du använda intervjuguiden. Guiden ger dig objektiva och anpassade frågor baserat på kandidatens matchning till rollen. Guiden hjälper dig ställa relevanta frågor där det finns ett gap mellan det som krävs i rollen och kandidatens drivkrafter.

kravprofil

NEDAN SER DU VÅR REKOMMENDERADE REKRYTERINGSPROCESS MED PI.

Vill du ha en demo av Tillsätt-modulen?