Tillsätt-modulen

En kraftfull verktygslåda till rekrytering och befordran

Tillsätt-modulen är en av de fyra modulerna i PI-systemet och består av flera användbara verktyg som hjälper dig med rekrytering och befordran av de rätta personerna till din arbetsplats. I Tillsätt får du även hjälp med att skapa en effektiv onboarding och successionsplanering för nyanställda och befordrade medarbetare.

Predictio ger dig stödet, verktygen och utbildningarna du behöver för att hitta de bästa talangerna och bygga upp en engagerad arbetskraft.

PREDICTIO_PI-TOOLS_CKJ_01V

Tillsätt-modulen hjälper dig att…

  • Få förutsägbarhet och tillförlitlighet i rekryteringsprocessen
  • Attrahera de rätta kandidaterna
  • Identifiera rätt kandidater till rätt jobb
  • Engagera och ge en effektiv introduktion till nyanställda
  • Säkra företagets tillväxtplaner genom successionsplanering

Använd Tillsätt-modulen till

Rekrytering

Hitta de bäst presterande kandidaterna för era roller

Onboarding

Skapa en individanpassad och lyckad strategisk introduktionsplan till dina nyanställda

Successionsplanering

Att successionsplanera för att säkerställa fortsatt tillväxt och framgång