Team

Skapa högpresterande team

Även om medarbetarna är bra på vad de gör så är det inte säkert att de har de rätta grunderna för att kunna samarbeta och arbeta effektivt tillsammans. En förutsättning för högpresterande teams är att HR, ledare och chefer förstår teamets behov: hur de tänker, arbetar och kommunicerar.

Verktygen och rapporterna i Inspirera-modulen ger dig insikterna du behöver för att optimera teamsammansättning och samarbete och därmed säkra att de når sina mål.

Teamutveckling

Guide personlig utveckling

Använd guiden Personlig utveckling för att ge medarbetarna individanpassade insikter och konstruktiva tips om deras personliga utveckling. För att få en förståelse för varandras beteenden och sätt att hantera olika situationer kan det vara en bra idé att dela sina guider med varandra.

Team Discovery

Använd Team Discovery för att stötta teamet genom att öka medarbetarnas insikt kring hur de ska samarbeta, bli starka och välbalanserade. Denna funktion ger en strategisk insyn i teamet och säkrar att de rätta ledarna och medarbetarna är på rätt plats för att nå strategiska mål och leverera resultat. Få även en inblick i hur teamet kommunicerar, tar åtgärder och fattar beslut.

Relationsguiden

Relationsguiden ger dig bra insikter i 1-1 relationer inom teamet. Här får 2 teammedlemmar en förståelse för vilka styrkor och utmaningar som finns i deras relation och tips på hur de kan förbättra sin relation, samarbete och kommunikation.

Gruppanalys

Jämför allas beteenden och drivkrafter i teamet med verktyget Gruppanalys. Se vilka likheter och skillnader det finns i teamet och få en förståelse för deras arbetssätt.

Vill du ha en demo av Inspirera-modulen?