Organisation

Den mänskliga faktorn är avgörande vid förändringar

Lyckad förändringsledning handlar om att bygga upp tillit och förtroende oavsett om förändringen påverkar en individ, ett team eller hela organisationen. Det är viktigt att alla medarbetare får ta del av processen på det sätt som bäst passar deras naturliga styrkor och förmågor.

Som ledare kan du inte kan göra alla nöjda, men du kan och bör göra ditt yttersta för att engagera och motivera dina medarbetare för att ge organisationen bäst möjliga odds för att lyckas.

Genom att använda Inspirera-modulen i PI-systemet får du insikterna och verktygen du behöver i ert förändringsarbete.

PI Behavioral Assessment

Använd PI Behavioral Assessment för att förstå medarbetares och ledares naturliga drivkrafter, behov och beteenden. Du får härigenom förståelse för vilken medarbetare som passar bäst in i vilken roll och situation.

Relationsguiden

Förutse styrkor och förhindra motsättningar i en relation mellan två medarbetare och coacha dessa till framgång.

Guide ledarutveckling

Använd Guide ledarutveckling för att öka chefers och ledares självinsikt i hur de naturliga drivkrafterna påverkar ledarskapet.

Teamets Discovery

Använd Team Discovery för att förstå dynamiken i era team och stötta cheferna i att leda och engagera sina team i förändring.

Gruppanalys

Jämför medarbetares och ledares drivkrafter genom att göra en Gruppanalys. Se vilka likheter och skillnader det finns och öka gruppens insikt om vad som krävs för att nå målen.

Vill du ha en demo av PI-modulen Inspirera?