Ledare

Behandla andra som du själv vill bli behandlad…

Denna gyllene regel gäller INTE alltid för ledare och chefer. Istället bör de lägga fokus på att anpassa sig och skräddarsy sin ledarskapsstil efter den individuella medarbetarens eller teamets behov. Till exempel: bara för att ledaren drivs av att ta risker ska inte de anställda ledas som att de också älskar att ta risker.

När en ledare inte har en klar bild över hur sin ledarskapsstil påverkar andra kan det påverka medarbetarnas engagemang negativt.

Genom att använda verktygen för ledare i Inspirera-modulen kan du säkerställa att organisationen får medvetna ledare och chefer som vet hur de ska engagera sina anställda för att skapa bästa resultat.

PI Behavioral Assessment

Säkra att alla ledare gör en PI Behavioral Assessment för att förstå deras naturliga drivkrafter, behov och beteenden.

Guide ledarutveckling

Rapporten Guide ledarutveckling visar en ledares naturliga styrkor och eventuella utmaningar samt ger användbara coaching tips på hur ledaren kan förbättra sitt ledarskap.

Relationsguiden

Relationsguiden är en annan rapport som ger dig värdefulla insikter i en 1-1 relation. Undersök vilka styrkor och utmaningar det finns i relationen mellan en medarbetare och chef. Få insikter och tips på hur relationen kan utvecklas för bäst resultat.

Guide ledningsstrategier

Med rapporten Guide ledningsstrategier får ledare och chefer möjlighet att individanpassa sitt ledarskap baserat på varje medarbetares personliga drivkrafter och behov. Guiden ger dig råd om hur du på ett effektivt sätt ska kommunicera, motivera och delegera arbetsuppgifter för bästa resultat.

Analysera ledaren i teamet

Utifrån Team Discovery och Gruppanalys kan du få en förståelse för ledarens roll i förhållande till hela teamet. Få en inblick i ledarens styrkor och utmaningar i teamet och vilka områden ledaren eventuellt behöver jobba med.

De 5 faktorerna som PI Behavioral Assessment mäter

Vill du ha en demo av Inspirera-modulen?