Individ

Förstå dina medarbetare

Engagerade medarbetare som känner att de har möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats kommer vilja göra det där lilla extra och kommer dessutom vilja stanna och utvecklas längre inom organisationen.

Att lägga fokus och vikt vid att förstå dina medarbetares drivkrafter, behov och hur deras talanger bäst kommer till nytta är därför precis lika viktigt som att lägga resurser på att rekrytera in nya personer.

Modulen Inspirera i PI-systemet ger chefer och HR de verktyg de behöver för att förstå vad som krävs för att engagera och motivera organisationens medarbetare. Cheferna ges konkreta guider som de tillsammans med sina medarbetare använder i utvecklande samtal och HR kan stötta cheferna med att förstå gruppdynamik i sina respektive team.

Hur kan modulen Inspirera användas för att behålla, utveckla och engagera medarbetare och ledare?

PI Behavioral Assessment

Använd PI Behavioral Assessment för att förstå medarbetares och ledares naturliga drivkrafter, behov och beteenden. Du får härigenom förståelse för vilken medarbetare som passar bäst in i vilken roll och situation.

Guide personlig utveckling

Guide personlig utveckling indikerar en persons naturliga styrkor, ger exempel på utmaningar samt ger användbara coachningstips. Använd för att öka medarbetares insikt om hur de på bästa sätt ska ta tillvara på sina förmågor och talanger.

Relationsguiden

Förutse styrkor och förhindra motsättningar i en relation mellan en chef och en medarbetare eller mellan två medarbetare och coacha personerna till framgång.

Coachningsguiden

Se vilka styrkor medarbetaren har i förhållande till kraven på rollen och vad chefen bör vara uppmärksam på för att medarbetaren fortsätta vara engagerad och vilja utvecklas i rollen.

kravprofil

Team Discovery

Använd Team Discovery för att förstå dynamiken i organisationens team och stötta cheferna i att leda och engagera sina team.