Ledarskap & Engagemang

En inspirerande verktygslåda

Inspirera-modulen i PI-systemet består av kraftfulla verktyg som HR och chefer kan använda för att motivera och öka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Verktygen i Inspirera hjälper dig att förstå vad som verkligen driver dina medarbetare och hur dina chefer kan använda den kunskapen till att stötta, utveckla och leda sina medarbetare och team.

Predictio ger dig stödet, verktygen och utbildningarna du behöver för att motivera och skapa en agil organisation som är redo att möta framtidens behov.

Inspirera-modulen hjälper…

  • HR och chefer att motivera och engagera hela organisationen
  • att utveckla chefer genom att hjälpa dem förstå deras styrkor, utmaningar och hur de kan utveckla sitt ledarskap.
  • chefer att engagera team genom att skräddarsy ledarskapsstilen så att den passar deras medarbetares behov.
  • att säkerställa att de rätta teamen är på rätt plats så att målen nås.
  • att hantera förändringar på ett effektivt sätt där även medarbetarna är i fokus.

Inspirera-modulen kan användas på 4 olika nivåer

Motivera medarbetare

Medarbetare

Motivera dina medarbetare och håll dem inspirerade och engagerade.

motivera, Minska personalomsättning, talangoptimering

Ledarskap

Hitta bästa ledarskapsstilen för att motivera dina medarbetare att nå sina mål.

PI-systemet

Teamutveckling

Utveckla kommunikation och beslutsfattande för att stärka teamen.

Utveckla och motivera chefer

Organisation

Säkerställ att hela organisationen gör sitt bästa för att lyckas.