Engagera-modulen

Använd din arbetskrafts fulla potential

Brist på engagemang hos anställda bidrar till att företag förlorar i genomsnitt 1,8 miljoner euro i produktivitet per år. Vad är det egentligen som orsakar brist på engagemang? De fyra engagemangsfaktorerna; dålig matchning mellan medarbetaren och dennes roll, chefen, företagskulturen och teamet.

Detta resulterar i att medarbetaren bara gör precis vad som krävs för att kunna behålla sitt jobb.

Tänk på vad du kunde åstadkomma med ett toppengagerat team?

Vad driver engagemang hos medarbetarna?

I Engagera-modulen i PI-systemet finns PI Employee Experience Survey™ som är en medarbetarundersökning som gör det möjligt för chefer att enkelt mäta och samla uppriktig, konfidentiell feedback från sina medarbetare. Resultaten pekar ut styrkor samt vilka områden som behöver stärkas och förbättras och vad som har mest inverkan på engagemanget hos medarbetarna.

Insikter på varje nivå

När PI Employee Experience Survey™ är avslutad får du insikter om medarbetarnas engagemang för de olika nivåerna i organisationen – en för chefen, teamet, avdelningen och hela företaget. Utifrån dessa insikter får du därför en förståelse för engagemanget på mikro- och makronivå i företaget och kan därefter planera företagsspecifika ändringar.

Vad är nästa steg?

De flesta medarbetsundersökningarna ger dig insikter, men saknar en åtgärdsplan.

PI Employee Experience ger dig inte bara resultat från dina medarbetare utan även anpassade handlingsplaner på hur du ska förbättra engagemanget i organisationen!

Med vår halvdags workshop, Take Action on Engagemanet, hjälper vi chefer och ledare att presentera resultaten för sina teams och skapa en strategi med organisatoriska förändringar som direkt påverkar engagemanget positivt.

En coach vid din sida

Du behöver inte göra det själv. Om du väljer vårt Coaching-paket, kommer vår PI certifierade konsult assistera och guida dig genom varje steg. Från hur du ska skicka ut undersökningen till hur du ska implementera åtgärdsplanen.

Här får du en betrodd hjälpande hand som tar dig igenom de nödvändiga stegen för att skapa en högpresterande och engagerad organisation!

Vill du ha en demo av Engagera-modulen?