Design-modulen

Säkra att din ledningsgrupp är överens

Om ledningen har olika uppfattning om hur organisationens strategi ska tolkas påverkas organisationen. Detta skapar en stor risk för att medarbetarnas engagemang för att genomföra strategin minskas.

Låt inte slumpen avgöra framtiden

Undersökningar visar att i genomsnitt endast 70% av ledare är överens om de strategiska målen för företaget. När det inte finns en gemensam strategi är det svårt att anställa, leda eller utveckla medarbetare då det saknas tydliga mål att jobba mot.

Mät förtroendet för strategin i din organisation

I Design-modulen finns verktyget PI Strategy Assessment som avslöjar eventuella strategiska oenigheter i din organisation och hjälper ledare att komma överens. PI Strategy Assessment mäter ledarnas engagemang och förtroende för den nuvarande företagsstrategin i organisationen och om de tror det är möjligt att den fullföljs.

Utifrån dessa insikter är ett nästa steg att arbeta fram en företagsstrategi som alla är överens om.

Ledarskapsstilen har betydelse

Det är viktigt att rätt ledare är på plats för att skapa det förtroende och engagemang som krävs för att företagsstrategin ska genomföras. Med PI Behavioral Assessment kan du kartlägga och matcha ledarnas beteendemönster till den valda strategin. PI verktygen hjälper dig att förstå områden där ledarnas beteendemönster inte matchar strategin. Därmed får du insyn i områden som behöver täckas upp av andra i företaget för att se till att de strategiska målen uppnås.

Få expertrådgivning vid varje steg på vägen

Att ha strategiska diskussioner och nå överenskommelse kan både vara utmattande och frustrerande. På Predictios halvdagsworkshop Execute Strategy with Confidence guidar en erfaren PI management konsult ditt ledarskapsteam till att uppnå en gemensam företagsstrategi. När företagsstrategin är bestämd är nästa steg att designa hur dina talanger i företaget ska användas på bästa sätt för att de strategiska målen ska uppnås. Efter avslutad workshop kommer deltagarna få en tydlig åtgärdsplan att jobba med.

Vill du ha en demo av Design-modulen?