DESIGN-MODULEN

SKAPA TEAM SOM KAN LEVERERA FANTASTISKA RESULTAT

Ett team kan ha svårigheter med att uppnå resultat och förväntningar, speciellt i den situation som många organisationer befinner sig i just nu. Ofta är inte orsaken brist på kunskap och kompetens. Det beror istället på för låg nivå av tillit till varandra och omgivningen och att samsyn kring strategiska prioriteringar saknas.

I ett effektivt team är engagemanget och produktiviteten hög. För, i ett sådant team, finns tilliten, medvetenheten om varandras olikheter och styrkor samt en tydlig väg framåt. Men, hur når vi dit?

Med Team Discovery, en del av Predictive Index-plattformen, kan vi med hjälp av vetenskapligt underbyggd funktionalitet, sammanställa data om personers drivkrafter, behov och beteenden och koppla samman detta med er affärsstrategi.

STÄRK INSIKT OCH SAMSYN I ETT TEAM

Team Discovery är ett verktyg som används inom talangoptimering. Det hjälper dig att skapa riktning och avvärja hinder för era team genom att fokusera på hur de kommunicerar och agerar. Det hjälper helt enkelt era team att lyckas.

Team Discovery stärker ett teams insikt och samsyn genom att fokusera på fyra områden:

HUR FUNGERAR TEAM DISCOVERY?

Team Discovery visualiserar och jämför ett teamets mål och deras beteendekultur.

Varje team får en så kallad Team Type, som tydliggör gruppens dynamik, möjligheter och saker de bör tänka på. Det möjliggör ett gemensamt språk och ökad förståelse för hur teammedlemmarna kompletterar varandra.

Därefter väljer teamet vilka strategiska prioriteringar de ska göra för att kunna leverera på bästa sätt och får en så kallad Strategy Type, Dessa prioriteringar kopplas ihop med teamets beteendekultur och får konkreta rekommendationer för hur de ska nyttja sina styrkor och ta tag i sina utmaningar för att lyckas.

SE TILL ATT ERA TEAM FÅR JOBBET GJORT

Team Discovery ger dig, genom vetenskapligt underbyggd funktionalitet, konkreta rekommendationer på hur ni kan förbättra era teams arbetssätt och skapa en kultur som möjliggör att de får jobbet gjort tack vare hög tillit och engagemang och en tydlig väg framåt.

 

LÄR DIG MER OM ATT STÄRKA TEAM

Team Performance Certification är en gratis virtuell kurs på engelska som går igenom hur du kan skapa riktning och avvärja hinder för era team genom att fokusera på hur de kommunicerar och agerar. Bland annat går vi igenom hur du kan nyttja olikheter i ett team på ett konstruktivt sätt, att stärka team i förändring och vikten av att ha en handlingsplan för att stärka samarbetet. Då kan läsa mer om kursen HÄR.

Vill du ha en demo av Design-modulen?