Försäljningsoptimering

Hjälp din säljkår att nå företagets affärsmål

Vi tror att försäljningsoptimering är en förändringsresa. Säljledare och säljare behöver verktyg, färdigheter och support under hela sin säljresa. Från uppstartsmöten med försäljningsledning till uppföljning och bedömningar i full skala, har vi noggrant sammanställt en serie av utvärderingar, utbildningar och konsulttjänster.

Syftet är att hjälpa säljare och deras ledare att bli mer självmedvetna, säkra och effektiva för att optimera deras talang för att uppnå sina affärsresultat.

Vi finns där hela vägen

Vi gör train-the-trainer utbildingar för stora globala säljorganisationer och granskar era interna tränare så att de kan effektivt och framgångsrikt utbilda era säljteam.

 

Är ditt säljteam i linje med dina affärsmål?

De bästa säljteamen är engagerade, motiverade och jobbar mot ditt företags mål. När varje medlem av ditt säljteam är optimalt positionerade, får en bra ledning och med rätt utbildning kommer de att prestera som bäst och du ser den önskade försäljningstillväxten.

Den strategiska tillämpningen av data inom kategorin talangoptimering möjliggör för dig att definiera beteendemässiga och kognitiva krav för varje försäljningsroll i ditt företag. Du kan sedan objektivt utvärdera varje anställd och kandidat och säkra att just de är den bästa matchningen för varje roll.

Stärk dina kundrelationer och nå dina affärsmål

Försäljningsoptimering är viktigt i dagens konkurrenskraftiga marknad måste företag sticka ut positivt för att bli uppmärksammade. Varje medlem i ditt säljteam är en ambassadör för ditt företag. De förväntas också att kunna göra bra affärer.

Säljare som noggrant lyssnar och svarar på sina kunders krav och presenterar lösningar som betonar det verkliga värdet som ditt företag kan ge dina kunder kan bygga förtroende hos blivande och befintliga kunder. Detta ger mer lojala kunder.

Så, hur kan försäljningschefer och säljteam utveckla kundfokuset? Hur kan du diagnostisera och framgångsrikt fånga upp eventuella brister i försäljningskompetensen?

Med Predictios Selling Skills Assessment (SSAT) kan du:

Identifiera styrkor och utvecklingsmöjligheter i en säljares försäljningskompetens inom de avgörande områdena nedan:

  • Bygga förtroende och trovärdighet
  • Identifiera kundens behov
  • Presentera produkter/tjänster och formulera deras värde
  • Hantera invändningar och nå överenskommelse om ett avtal
  • Skapa långsiktiga kundrelationer med en effektiv positionering

Använd SSAT för att uppgradera säljkompetensen hos ditt säljteam.

SSAT slutförs av säljteamet innan de deltar i Predictive Index:s Customer Focused Selling-utbildning. SSAT-resultatet visar teamets styrkor inom konsultativ försäljning och förbättringsområden inför utbildningen.

CFS-utbildningen är ett effektivt säljträningssprogram som levereras i ett interaktivt format lett av en instruktör. Den teoretiska kunskapen från modulerna som täcker varje steg i försäljningsprocessen kan enkelt överföras och tillämpas i varje försäljningssituation. CFS-metodiken sätter kunden i fokus i varje steg.

Utbildningen lär säljrepresentanter en effektiv försäljningsmetod som gör att de med säkerhet kan arbeta med kunderna för att hitta lämpliga lösningar och bygga förtroende genom öppen kommunikation. Detta skapar engagerade, högpresterande säljteam och lojala kunder.

Utbildningen är utformad för att användas varje dag, inte för att memorera den. Efter utbildningen är deltagarna redo att tillämpa den nya inlärningen på sina egna kunder och möjliga nya kunder.

Utbildningen bidrar med följande:

  • Förbättrar säljarens prestation
  • Skapar förutsägbara och hållbara resultat
  • Hjälper dina säljare att växa på ett professionellt sätt
  • Ökar produktiviteten för hela säljteamet

I kombination med PI Behavioral Assessment kan försäljningschefer även coacha och stödja säljare för att prestera sitt bästa.

Kontakta Predictio för att få reda på mer.