Våra lösningar

Våra lösningar hjälper dig arbeta strategiskt med dina medarbetare

Predictio hjälper HR, chefer och ledare att strategiskt arbeta med era medarbetares kompetens, förmågor och talanger och knyta samma dessa med er affärsstrategi.

Vi står för ett personligt och konstruktivt partnerskap och bidrar till att ni skapar vinnande team, engagerade medarbetare, medvetna ledare och attraherar rätt personer för att ständigt generera bättre affärsresultat.

Vi erbjuder er de bästa verktygen inom talangoptimering som finns på marknaden idag – The Predictive Index produktportfölj.

Vårt erbjudande & lösningar

Talangoptimering för strategisk skärpa

På ett strukturerat sätt i fyra steg arbetar vi tillsammans med er för att med hjälp av PI-systemet knyta samman era medarbetares kompetens, förmågor och talanger med er affärsstrategi.

Konkreta och handfasta vektyg

Predictive Index, vår kraftfulla produktportfölj, ger er de verktyg ni behöver för att effektivt och objektivt tillsätta, introducera och coacha medarbetare och skapa trygga ledare med självinsikt som kan engagera och leda sina team. Ni kan med våra verktyg mäta medarbetares engagemang och utvärdera ledares samsyn kring era strategiska prioriteringar.

Våra PI Assessments

Förstå din arbetsstyrkas naturliga beteenden och kognitiva förmåga så att du kan engagera och leda dem mot organisationens mål. PI Assessments hjälper både HR och ledare I deras strategiska beslutstaganden.

Kundfokuserat säljande för ökat resultat

Customer Foucsed selling (CFS) är en strukturerad process som ger säljare ett gemensamt språk och möjlighet till kontinuerliga förbättringar. Med Selling Skills Assessment Tool (SSAT) kan organisationen utvärdera medarbetarnas säljkompetens, bygga vidare på styrkor och finna konkreta utvecklingsmöjligheter.