PI® VAD DRIVER MÄNNISKOR?

Ladda ner What Drives People broschyren här

 

“Vad driver människor” ger dina medarbetare och chefer de verktyg de behöver för att ytterligare fördjupa självinsikten kring beteendet och hur de kompletterar varandra i gruppen.

 

Vi kopplar beteendet till drivkrafter och behov för att finna vad som motiverar och engagerar dem. Med denna förståelse arbetar vi vidare med att se hur drivkrafter och behov påverkar hur de interagerar på arbetsplatsen.

 

”Vad driver människor” är första delen i vår ledarskapsutbildning ”Leda människor till framgång”. Denna första del lämpar sig för alla anställda på alla nivåer.

Efter denna utbildning kommer deltagarna att:

  • Förstå hur det egna beteendet påverkar hur de interagerar med kollegor, medarbetare, kunder och alla andra de har kontakt med i sin yrkesroll
  • Förstå hur de bäst nyttjar varandras styrkor för att komplettera varandra och därmed lättare nå gemensamma mål
  • Ha ett gemensamt, objektivt, vokabulär för att beskriva gruppmedlemmars behov och beteende
  • Respektera och uppskatta den mångfald av behov och beteenden som finns på en arbetsplats

 

Vem bör delta?
Denna utbildning lämpar sig för anställda, medarbetare som chefer, på alla nivåer som inte redan är PI-utbildade. ”Vad driver människor” ger deltagarna möjligheten att förstå hur det egna beteendet påverkar hur de interagerar med sin omgivning.

Utbildningen är första delen av utbildningen ”Leda människor till framgång”. Utbildningen är även passande som en del av en teamdag.

Vad driver människor?®

Längd            1/2 dag

Om                 PI-grunder, hur fungerar människor?

Hur?              In-house utbildning

Vem?            Primärt för ledare/chefer, men medarbetare på alla nivåer med ett intresse för PI kan deltaga

 

Kontakta oss för priser.