Customer-focused Selling

1 eller 2-dagars workshop

CFS ger deltagarna den specifika konskap som de behöver för att konsekvent leverera bättre säljresultat.

CFS  är ett effektivt sälträningsprogram som ger all nödvändig säljkunskap för konsultativ försäljning, med speciellt fokus på de förbättringsområden som identifierats genom att först göra säljtesten SSAT. Det är en utbildning som sätter kundens behov först och utbildaren jobbar aktivt med kunden för att lösa problem i en pålitlig miljö med fokus på tvåvägskomunikation.

Fördelarna är väldokumenterade och resultaten är tydliga:

 • Ökad försäljningsvolym
 • Förbättrat close ratio
 • Mer effektiv och produktiv användning av säljtid
 • Mer effektiv sales management process
 • Större korsförsäljningsvolym
 • Större återkommande försäljning och försäljning från rekommendationer
 • Bättre differentiering från konkurrenter

Vem ska delta?

 • Account Managers
 • Säljchefer
 • Affärsutvecklare
 • Kundansvariga
 • Säljare på alla nivåer

Vad kommer du att lära dig?

När denna workshop är klar kommer du att kunna:

 • Förstå kundens perspektiv och hur man visar dem värdet på din produkt.
 • Snabbt identifiera egenskaper och behov hos personer med olika köpstilar.
 • Lyssna, visa empati och kommunicera på ett effektivt sätt för att leda samtal.

Vilken effekt kommer du att se?

 • Ökad försäljning genom benchmarking och kontinuerlig utveckling av din säljstyrka.
 • Ett strategiskt ramverk för försäljning som nyttjar talangen och styrkorna hos ditt säljteam.
 • Ökade försäljningssiffror drivna av tydlig artikulering av värde och förståelse för kundens perspektiv.

Customer-Focused Selling handlar om att sälja utifrån kundens perspektiv

När denna workshop är klar kommer du att kunna:

 • Använda en kundfokuserad försäljningsprocess för att skapa starka kundrelationer.
 • Förstå potentiella kunder och hur man säljer utifrån deras perspektiv.
 • Snabbt identifiera egenskaper och behov hos personer med olika köpstilar.
 • Använda effektiva lyssnings- och frågestrategier för att leda konversationer.
 • Hantera invändningar och föra försäljningsprocessen framåt.
 • Utöka kundrelationerna och uppnå bättre försäljningsresultat.

Kontaka oss för mer information