Testimonial

Ikano Bank AB

Ikano Bank arbetar sedan flera år tillbaka med PI Behavioral och PI Cognitive Assessment, i våra rekryteringar. Vi ser det som mycket bra verktyg att komplettera med i rekryteringsprocessen. Vi använder också PI Behavioral Assessment i teamutveckling, vilket definitivt faciliterar ett teams process att lära känna varandra och skapar en god förståelse för varandras styrkor, utvecklingsområden och olika drivkrafter.

Under senaste året har vi också varit inne och testat Strategy Insights med gott resultat.  Samtliga verktyg är lätta att arbeta med och ger stort värde för våra anställda och organisationen de arbetar i. Vi skapar oss också ett gemensamt språk när vi pratar om individers drivkrafter och team sammansättning, vilket är ett stort plus.

Jenny Hillerström-Schüldt – CPCO