Testimonial

Fitness24Seven

Då vi är ett företag med mycket deltidstjänster och många unga medarbetare har vi ett omfattande rekryteringsbehov. När vi valde leverantör för att stödja såväl vår rekryteringsprocess som vår talent management process, var det viktigt för oss att den leverantören var snabbfotad, hade ett verktyg som var lätt att implementera och som hade möjligheter att nyttjas för annat än vid bara rekrytering. Sist men inte minst var det viktigt att affärsmodellen som erbjöds var flexibel och gav ”good value for money”. Med hjälp av Predictio har vi fått en samarbetspartner som motsvarat alla våra högt ställda förväntningar och vi har dessutom fått ett gemensamt språk på köpet.

Fredrik Krüeger – HR & Legal Director