Testimonial

Arvato Financial Solutions

Predictio har från start verkligen visat sig genuint intresserade av att stötta oss i organisationsfrågor och övertygat oss om att PI är ett mycket värdefullt redskap att använda i rekrytering, individuell coaching och grupputveckling. PI har hjälpt mig och rekryterande chefer att göra smarta val när det kommer till att bemanna organisationen med ”best performers” baserat på relevanta drivkrafter för jobbet som skall göras. Utöver de utbildningar vi tagit del av, är supporten från Predictio oklanderlig, både när det gäller systemfrågor och PI-analyser, vid behov.

Lena Leffler – Director HR Sweden & Finland